Financovanie a poistenie

Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. | člen siete INSIA SK s.r.o.

poistenie bytových domov, zodpovednosti správcov a predsedov SVB
Trieda SNP 88, 040 11 Košice


Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

exkluzívny partner pre poistenie majetku bytových domov a poistenie zodpovednosti za škodu správcov bytových domov a SVB
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


e-mail: Milan.Holindak@allianzsp.sk
tel: +421 905 246 169
www.allianzsp.sk

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Grösslingova 77, 824 68  Bratislava


e-mail: infosporitelna@wuestenrot.sk
www.wuestenrot.sk

Generali Poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava


Západ:
Branislav Korl: 0911/ 981 300
Východ:
Lucia Capová: 0917/ 869 319

e-mail: generali.sk@generali.com
tel: 02/ 38 11 11 17
www.generali.sk

Zelená pošta s.r.o.

Jednoduché a lacné riešenie posielania pošty a zásielok
Krasovského 14, 851 01 Bratislava


e-mail: info@zelenaposta.sk
tel.č.: 0918 960 400
www.zelenaposta.sk

 

Viac nezobrazovať