Financovanie a poistenie

Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. | člen siete INSIA SK s.r.o.

poistenie bytových domov, zodpovednosti správcov a predsedov SVB
Tallerova 2/4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02
Adresa pobočky: Trieda SNP 88, 040 11 Košice


PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

exkluzívny partner pre poistenie majetku bytových domov a poistenie zodpovednosti za škodu správcov bytových domov a SVB
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava


e-mail: poistenie@premium-ic.sk
tel. č.: 0850 888 988
www.premium-ic.sk

Štátny fond rozvoja

Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37


e-mail: info@sfrb.sk
tel. č.: 0850 166 031
www.sfrb.sk

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37  Bratislava


e-mail:
tel. č.:
0850 111 888
0910 111 888
0915 111 888
https://www.slsp.sk/sk/ludia

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Bajkalská 30, P.O.Box 48, 829 48 Bratislava


e-mail: infopss@pss.sk
tel. č.: +421 2 58 55 58 55
www.pss.sk

Viac nezobrazovať
Lepšie správy