Financovanie a poistenie

Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. | člen siete INSIA SK s.r.o.

poistenie bytových domov, zodpovednosti správcov a predsedov SVB
Tallerova 2/4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02
Adresa pobočky: Trieda SNP 88, 040 11 Košice


PREMIUM Insurance Company Limited

poisťovňa
Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava


e-mail: poistenie@premium-ic.sk
tel. č.: 0850 888 988
www.premium-ic.sk

Štátny fond rozvoja

Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37


e-mail: info@sfrb.sk
tel. č.: 0850 166 031
www.sfrb.sk

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Bajkalská 30, P.O.Box 48, 829 48 Bratislava


e-mail: infopss@pss.sk
tel. č.: +421 2 58 55 58 55
www.pss.sk

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

exkluzívny partner pre poistenie majetku bytových domov a poistenie zodpovednosti za škodu správcov bytových domov a SVB
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava


e-mail: Milan.Holindak@allianzsp.sk
tel: +421 905 246 169
www.allianzsp.sk

Generali Poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava


Západ:
Martin Kello: 0904/756017
Východ:
Lucia Capová: 0917/ 869 319

e-mail: generali.sk@generali.com
tel: 02/ 38 11 11 17
www.generali.sk

Československá obchodná banka, a.s.

Žižkova 11, 811 02  Bratislava


e-mail: info@csob.sk
tel. č.: 0850 111 777
www.csob.sk

 

Viac nezobrazovať
Lepšie správy