Najlepší člen

Naše Združenie disponuje množstvom materiálu, či už vo forme odborných článkov, alebo videoprezentácií, ktoré máme a doposiaľ sme ich nemali príležitosť zverejniť. Aj to bol jeden z podnetov, prečo sme sa rozhodli vytvoriť novú kategóriu členstva v našom Združení s názvom „NAJLEPŠÍ ČLEN“.

Pre najlepších členov sme vytvorili samostatný priestor, ktorého obsah je určený výhradne pre najlepších členov. Postupne na tejto podstránke budú pribúdať rôzne videá, či prístupy k archívom, špeciálne články a informácie. Veríme, že takáto forma členstva sa mnohým správcom či predsedom môže zísť pri riešení komplikovaných situácií, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkonom správy.

Najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako tieto problémy vyriešiť je stať sa „NAJLEPŠÍM ČLENOM“.

Možnosť získania najlepšieho členstva je podmienené členstvom v ZLSBD ako dobrý člen alebo lepší člen.  Najlepšie členstvo je nadstavbou už existujúcich členstiev v ZLSBD. Výhody oproti „lepšiemu“ členstvu spočívajú v:

  • prístupe k videozáznamom z vybraných odborných seminárov
  • prístup ku všetkým videoarchívom z kongresov LEPŠIA SPRÁVA, bez ohľadu či sa „najlepší“ člen kongresu osobne zúčastnil alebo nie
  • vyhradené právne poradenské služby aj na komplikované právne prípady (4 hodiny mesačne)
  • uprednostnenie v poskytovaní právnych služieb a vybavení žiadostí prostredníctvom špeciálnej e-mailovej adresy

 

AKO SA MOŽE STAŤ „NAJLEPŠÍM“ ČLENOM SVBaNP?

Bez ohľadu na počet bytových a nebytových jednotiek v bytovom dome sa k výške členského príspevku pripočíta jednotná výška príspevku za „najlepšie“ členstvo vo výške 100 eur.

Prihláška za najlepšieho člena pre SVBaNP

 

AKO SA MOŽE STAŤ „NAJLEPŠÍM“ ČLENOM SPRÁVCA?

„Najlepším“ členom sa automaticky stáva správca s členským príspevkom nad 2000 eur. Správca s nižším členským príspevkom sa „najlepším“ členom môže stať bez ohľadu na počet spravovaných bytových a nebytových jednotiek, a teda výšky ročného členského príspevku, pri uhradení členského poplatku za „najlepšie“ členstvo v jednotnej výške 300 eur.

Prihláška za najlepšieho člena pre SPRÁVCU

Viac nezobrazovať
Lepšie správy