Prihláška správcu za najlepšieho člena združenia

PRIHLÁŠKA

NAJLEPŠIE ČLENSTVO JE SPOPLATNENÉ PRÍPLATKOM K ČLENSKÉMU PRÍSPEVKU VO VÝŠKE 300 € NA 12 MESIACOV

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
  KONTAKTNÉ OSOBA
   
  VÝHODY NAJLEPŠIEHO ČLENSTVA

  • prístup k videozáznamom z vybraných odborných seminárov
  • prístup k videoarchívom z kongresov LEPŠIA SPRÁVA, bez ohľadu či sa „najlepší“ člen kongresu osobne zúčastnil alebo nie
  • vyhradené právne poradenské služby (4 hodiny mesačne)
  • uprednostnenie v poskytovaní právnych služieb a vybavení žiadostí prostredníctvom špeciálnej e-mailovej adresy

  Svojim podpisom potvrdzujem registráciu v Združení pre Lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava.

  Prehlasujem, že som oboznámený/á so stanovami združenia a budem ich rešpektovať. Členstvo nadobúda platnosť ku dňu zaplatenia ročného členského príspevku.

  Úhrada členského poplatku sa vykoná jednorazovo prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet združenia na základe doručenej faktúry na kontaktný e-mail.

  Odoslanie tohto formulára spĺňa podmienky podpísania prihlášky.

  Združenie pre lepšiu správu bytových domov použije údaje uvedené v prihláške výhradne pre účely vlastných informačných systémov a evidencie v registri v súlade s nariadením GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   

  Viac nezobrazovať
  Lepšie správy