Partneri

Finlegal services s.r.o.

dražby, vymáhanie nedoplatkov a právne služby

Štefánikova 23, 811 05 Bratislava
Štúrova 27, 040 01 Košice


e-mail: finlegal@finlegal.sk
tel.: 0918 628 240
www.finlegal.sk

REHAU s.r.o.

  Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava

e-mail: bratislava@rehau.com
tel.: +421 2/68209110
www.stupacky.sk

ista Slovakia, s. r. o.

meracia technika a rozpočítanie nákladov spojených s užívaním nehnuteľností

Podunajská 25, 821 06 Bratislava


e-mail: ista@ista.sk
tel: 02/40 24 09 99
www.ista.sk

Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. | člen siete INSIA SK s.r.o.

poistenie bytových domov, zodpovednosti správcov a predsedov SVB

Trieda SNP 88, 040 11 Košice


e-mail: daniel.ferdinandy@insia.com
tel: +421 908 973 621
www.insia.sk

EasySVB

ŠTOLC CAD-Software, Kukučínova 19, 927 00 Šaľa


e-mail: info@easysvb.sk
tel: 0904 454 744
www.easysvb.sk

Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin


e-mail: obnova-domov@obnova-domov.sk
tel: +421 905 708 291
www.obnova-domov.sk

JAGA GROUP, s.r.o.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava


e-mail: jaroslava.omastova@jaga.sk
tel: 0903 245 665
tel: 02/50 200 205
www.jaga.sk

ANASOFT APR, s.r.o.

Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava


e-mail: jozef.turoci@anasoft.com
tel: 0905 521841
tel: 02/3223 4111
www.anasoft.sk

INPROST s.r.o.

Smrečianská 29, 811 05 Bratislava


tel: 02/446 31 194
www.obecne-noviny.sk

Wolters Kluwer SR s. r. o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava


e-mail: office@wolterskluwer.sk
knihy: +421 2 58 10 20 17
časopisy: +421 2 58 10 20 31
ASPI: +421 2 58 10 20 14
ASPI hotline: +421 2 58 10 20 20
www.wolterskluwer.sk

Týždenník TREND

News and MediaHolding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava 3


e-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk
tel: (02) 32 153 111
www.etrend.sk

Asociácia vlastníkov bytov

Fedinova 4, 851 01 Bratislava


e-mail: asociacia@avb.sk
tel: 02/207 92 713
www.avb.sk

RIMAVINY

Mesačník pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota

RSNET s. r. o., 979 01 Rimavská Sobota