Zdravé a bezpečné prostredie v bytovom dome

FAMUS s.r.o.

Špecialisti na sanáciu fasád a stavebných systémov , kompletná starostlivosť o strechy a klampiarske systémy.
Tilgnerova 3, Bratislava


e-mail: info@famus.sk
tel.: 0940 447 447
www.famus.sk

Zelená pošta s.r.o.

Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava


e-mail: info@zelenaposta.sk
tel.č.: +421 918 960 400
www.zelenaposta.sk

Delphia s.r.o.

Realizácia opatrení pre zníženie spotreby energií
Prievozská 18, (bývalá budova Alzy) 821 09 Bratislava 2


e-mail: delphia@delphia.sk
tel. č.: 0948 158 158
www.delphia.sk

BiOn s.r.o.

Energetika a revízie
Rybárska 7392/2C, 91101 Trenčín


Energetika:
Bianka Žitňanová:
e-mail: bianka.zitnanova@bion-bion.sk
Tel. č.: 0907 196 057

Revízie:
Ondrej Ako:
e-mail: ondrej.ako@bion-bion.sk
Tel. č.: 0904 218 932

www.bion-bion.sk

 

SANAC, s.r.o.

Sanácia po požiaroch a škodách spôsobených vodou
Dulovo nám. 14, 821 08  Bratislava


e-mail: info@sanac.sk
tel. č.: 0800 222 221

www.sanac.sk

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR

Zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, (2. poschodie, č. d. 203, budova Výskumného ústavu Spojov, n.o.)


e-mail: sekretariat@appo.sk
tel. č.: +421 907 806 486

www.appo.sk

 

Viac nezobrazovať
Lepšie správy