Zdravé a bezpečné prostredie v bytovom dome

UMYJEMTO SK s.r.o.

Profesionálne čistenie a nátery fasád bytových domov
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava


e-mail: dopyt@umyjemto.sk
tel.: 0944 131 260
www.umyjemto.sk

REHAU s.r.o.

   Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava

e-mail: bratislava@rehau.com
tel.: +421 2/68209110
www.stupacky.sk

J.M.TRADE spol. s r.o.

Ventilátory a lokálne rekuperácie LIMODOR
Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava


e-mail: jozefm@jmt.sk
tel: +421 903 701 256
www.jmt.sk

MAPEI SK s.r.o. SLOVAKIA

Lepiace a tesniace tmely, produkty stavebnej chémie
Nádražná 39, 900 28  Ivanka pri Dunaji


e-mail: office@mapei.sk
tel: +421 240 204 511
www.mapei.com

Uponor, s.r.o.

Vykurovanie, chladenie, inštalatérske a infraštruktúrne riešenia
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava


e-mail: info-slovakia@uponor.com
tel: +421 232 111 300
www.uponor.sk

Delphia s.r.o.

Realizácia opatrení pre zníženie spotreby energií
Prievozská 18, (bývalá budova Alzy) 821 09 Bratislava 2


e-mail: delphia@delphia.sk
tel. č.: 0948 158 158
www.delphia.sk

BiOn s.r.o.

Energetika a revízie
Rybárska 7392/2C, 91101 Trenčín


Energetika:
Bianka Žitňanová:
e-mail: bianka.zitnanova@bion-bion.sk
Tel. č.: 0907 196 057

Revízie:
Ondrej Ako:
e-mail: ondrej.ako@bion-bion.sk
Tel. č.: 0904 218 932

www.bion-bion.sk

 

SANAC, s.r.o.

Sanácia po požiaroch a škodách spôsobených vodou
Dulovo nám. 14, 821 08  Bratislava


e-mail: info@sanac.sk
tel. č.: 0800 222 221

www.sanac.sk

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR

Zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, (2. poschodie, č. d. 203, budova Výskumného ústavu Spojov, n.o.)


e-mail: sekretariat@appo.sk
tel. č.: +421 907 806 486

www.appo.sk

 

Viac nezobrazovať
Lepšie správy