Poradca podnikateľa

Pre členov Združenia pre lepšiu správu bytových domov sme spolu s našim partnerom Poradca podnikateľa a.s. pripravili špeciálnu 45% zľavu na vybrané produkty  www.epi.sk – právny systém Médium a právny systém Prémium.

Vypočuť si môžete aj podkasty Poradcu podnikateľa, v ktorých hosťoval predseda ZLSBD, JUDr. Mgr. Marek Perdík a v ktorých rozprával na mnohé témy z problematiky bytovej agendy.

Podkasty

Novinky zo správy bytových domov a legislatívne zmeny

V najnovšom podkaste Poradcu podnikateľa predseda ZLSBD Marek Perdík hovoril hneď na niekoľko tém, medzi ktoré patrí napríklad novo prijatý zákon „Lex korona 2“, ktorého opatrenia ovplyvňujú aj správu bytových domov a reakcie SVB a správcov na nové pravidlá, sústredil sa aj na tému stále aktuálneho problému hlasovania a doručovania vyúčtovaní v roku 2021 či prebiehajúce súdne spory a ich predĺžené lehoty. Poslucháčov informoval aj o zastavenom výkone dražieb a dopade tohto zákazu na správcov a dlhodobo aktuálnej téme odpojenia bytového domu od centrálneho zdroja tepla.

 Bývate v bytovom dome alebo máte SVB? Novinky pre správcov aj vlastníkov bytov.

V najnovšom podkaste s JUDr. Mgr. Marekom Perdíkom dostane odpovede na otázky medzi ktoré patria aj ako robiť schôdze vlastníkov v čase korony, keď stále nie je možné hlasovať elektronicky, či môže dodávateľ vymáhať pohľadávky od správcu a za akých podmienok, či môže dôjsť k zvýšeniu cien napr. vodného bez informovania vlastníkov bytov, aké sú problémy s odpočtami a ako sa určuje spotreba a priemerná cena a viac sa dozviete aj o dôležitých legislatívnych termínoch Smernice EP, ktorú potrebujeme rýchlo zaviesť do praxe.

Príbeh EPI – ekonomické a právne informácie, 1.časť

Odborný systém ekonomických a právnych informácií EPI má za sebou viac ako 15 rokov úspešnej praxe. Čo je vlastne EPI, ako vzniklo a vyvíjalo sa a pre koho je táto online služba užitočná – sú to len právnici a ekonómovia? O zaujímavých začiatkoch, keď internet nebol vôbec bežný a právnici si novely zákona „prelepovali“ aktuálnymi výstrižkami zo Zbierky zákonov, porozpráva Jiří Nosek, obchodný partner PP, ktorý žije s EPI už 15 rokov.

Aktuálne problémy zo sveta správy bytových domov

Najnovšia epizóda z 20. júla 2020 rieši aktuálne témy a praktické problémy zo sveta správy bytových domov na Slovensku. Čo aktuálne riešia správcovia bytových domov? Kedy budú môcť hlasovať vlastníci bytov elektronicky? Je to už blízka budúcnosť? Dokedy si musia spoločenstvá vlastníkov bytov aktivovať povinnú elektronickú schránku? A sú tam nejaké prekážky v aplikácii? Viete, že už prebieha celoslovenské sčítanie domov a bytov? Aké sú povinnosti správcov bytových domov, dokedy je potrebné odovzdať podklady a aké sú najčastejšie aplikačné problémy? Kam sa môžu správcovia obrátiť o radu a pomoc? Tieto a ďalšie horúce otázky, termíny a povinnosti vám v novom podkaste priblíži predseda ZLSBD JUDr. Mgr. Marek Perdík

Dopad korona pandémie na výkon správy na Slovensku

Vypočujte si ďalšiu epizódu z 1. júna 2020, ktorú prináša Poradca podnikateľa a ktorú moderuje moderátorka Michaela Pastorková – Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Preto sme radi, že JUDr. Mgr. Marek Perdík môže pre Poradcu podnikateľa v rámci podkastov porozprávať viac zo zákulisia bytovej agendy a zvyšovať tak širšie povedomie o tejto problematike.

Novela Zákona o bytových domoch

Vypočujte si podkast Poradcu podnikateľa z 5. marca 2020, v ktorom bol hosťom predseda ZLSBD, JUDr. Mgr. Marek Perdík, na tému novely Zákona o bytových domoch. Na Slovensku pôsobí viac ako 10.000 spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stovky správcovských spoločnosti a desiatky bytových družstiev. Všetky tieto subjekty sa aktívne podieľajú na správe bytových domov. O tom, prečo to častokrát nie je také jednoduché sa dozviete v novom podkaste.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy