Všetky prednášky a diskusné fóra z VIII. kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2022 sme spracovali do prehľadného videoarchívu. Každý účastník kongresu aj online sledovatelia dostali prístupové údaje, pomocou ktorých sa do archívu môžu dostať.

Pozrite si videozáznamy z troch dní odborného programu, ktorý obsahoval vyše 18 diskusných fór a desiatky ďalších prednášok.

Tí z vás, ktorí ste sa kongresu nestihli zúčastniť osobne ani online, si môžete prístup stále zakúpiť. Členovia ZLSBD si môžu prístup k archívu zakúpiť za poplatok 49 eur a nečlenovia za 100 eur po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Čo sa dozviete?

 • Ako to vlastne bude s cenou plynu pre bytové domy
 • O pripravovaných novelách zákona č. 182/1993 Z. z.
 • Viac o možnosti zmeny pomeru v spôsobe rozpočítavania nákladov na teplo vo vzťahu k predchádzajúcemu roku po jeho uplynutí
 • Kedy, za akých podmienok a ako je SVB povinné viesť účtovníctvo a kedy sa to bude týkať bytových domov v správe na základe zmluvy o výkone správy
 • O častom omyle správcov ale aj samotných vlastníkov pri prijatí rozhodnutia vo veci samej
 • Ako primerane aplikovať ustanovenia zákona č. 182/1993 Z. z. v prípade správy napr. nebytových budov
 • O vykurovaní bytových domov v budúcnosti s nevyhnutným uplatnením obnoviteľných zdrojov energie
 • Ktoré tendenčné materiály a riešenia sú aktuálne v kurze
 • Ako dlho archivovať rôzne typy dokladov bytového domu
 • O rôznych pohľadoch na pojmy a ich rozpore v praxi
 • O uplatňovaní reklamácií vlastníkov podľa navrhovaného nového zákona o ochrane spotrebiteľa
 • Čo presne znamená energetická komunita bytových domov
 • Ako uplatňovať mieru užívania spoločných častí a či je to vôbec spravodlivo možné
 • O význame začatia výkonu zákonného záložného práva pre vymoženie nedoplatku vlastníka
 • O doposiaľ nepublikovaných výsledkoch kontrol požiarnej bezpečnosti v bytových domoch