Správne reči

Odborných prednášok, webinárov, online seminárov a diskusií ponúkame viac než dosť. Rozhodli sme sa preto ponúknuť vám nový formát, v ktorom chceme predstaviť hlavne ľudí, ktorí za všetkým stoja.

Na tejto stránke si môžete pozrieť všetky epizódy Správnych rečí so zoznamom hostí. Zhovárame sa so zaujímavými hosťami na rôzne témy z osobného a pracovného života. Zachováme pri tom vzťah všetkých tém k bytovým domom. Predstavujeme vám našich partnerov, kolegov a odborníkov, ktorých náplňou je zvyšovanie kvality života v bytových domoch, ale aj výkonu správy. Uvolnená atmosféra, príjemná spoločnosť a nádych pozitívnej energie.


Správne reči epizóda 1

S hosťami:

 1. Ing. Milošom Hajdinom, bývalým riaditeľom odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR
 2. Milanom Holinďákom, PREMIUM Insurance Company Limited
 3. Miroslavom Rešetom, novým kolegom v tíme ZLSBD


Správne reči epizóda 2

Hostia:

 1. František Laššák a Martin Čurda z televízneho programu „Nová záhrada“, s ktorými sa budeme zhovárať o spoločnom projekte Ozeleň svoj bytový dom
 2. Rastislav Ďalog zo spoločnosti I.MAR spol. s r. o., ktorý otvorí tému moderných fasád
 3. JUDr. Peter Golha z Generálnej prokuratúry, ktorý pravidelne prináša informácie z oblasti trestného práva


Správne reči epizóda 3

Našimi hosťami boli:

 1. Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov a člen predstaventva ZLLSBD
 2. Mgr. Marianna Líšková predsedníčka predstavenstva OZ „Správcovia konkurznej podstaty SR“
 3. Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o., s ktorým sme prešli čístú finančnú škodu a iné dôležité otázky


Správne reči epizóda 4

S hosťami:

 1. Mgr. Katarínou Timoranskou, právničkou Finlegal services s.r.o.
 2. JUDr. Marekom Valachovičom advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
 3. Ing. Petrom Jandzikom zo spoločnosti Revitalstav SK s. r. o.


Správne reči epizóda 5

S hosťami:

 1. Ing. Jurajom Bartošom zo Štátneho fondu rozvoja bývania, s ktorým sme riešili pohľad ŠFRB na obnovu bytového fondu
 2. Borisom Rózsom z Umyjem to sk, s. r. o., ktorý prezradil ako sa o obnovenú fasádu domu starať a mať ju v poriadku
 3. Ivanom Jakušovským, umelecom, ktorý mení bežné steny domov na diela


Správne reči epizóda 6

S hosťami:

 1. PhDr. Petrom Plevom, hovorcom Mestskej polície v Bratislave o vzťahu polície s vlastníkmi v bytových domoch
 2. Mgr. Silviou Valichnáčovou, právničkou nášho združenia o tom, čo najčastejšie rieši s našimi členmi
 3. Ing. Milošom Frečkom, zástupcom vlastníkov a koučom, ktorý presne vie aká dôležitá je komunikácia v bytovom dome


Správne reči epizóda 7

S hosťami:

 1. JUDr. Luciou Bezákovou z odboru právnych služieb Úradu na ochranu osobných údajov
 2. Michaelou Galia Pallayovou a Andrejom Fukasom z dátového centra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
 3. Ing. Igorom Krajčovičom zo spoločnosti REHAU s. r. o. a Ing. Marianom Durankom z Eran TZB s. r. o. – montážnym partnerom REHAU s. r. o.


Správne reči epizóda 8

Vzhľadom na vysoký záujem sme celú epizódu venovali téme obnoviteľných zdrojov energie. Našimi hosťami boli:

 1. Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a OZE (SAPI)
 2. doc. Ing. Peter Tauš, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciachs ktorým sme sa porozprávali o komplexnej zelenej obnove bytových domov a jej aktuálnom priebehu priamo na niektorých bytových domoch,
 3. Ondrej Pavlanský, predseda SVB Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi, ktorý prezradil viac o aplikovaní obnoviteľných zdrojov do praxe.


Správne reči epizóda 9

S hosťami:

 1. Ing. Ivanom Škodom, Asociácia pasívnej protipožiarnej ochrany SR
 2. Luciou Ilašenkovou, Generali Poisťovňa, a. s.,
 3. RNDr. Petrom Krasnecom, PhD, MBA, expertom na odpadové hospodárstvo

Viac nezobrazovať
Lepšie správy