Bratislavské správcovské dni

10. – 11. novembra 2021

v Premium Business Hoteli Bratislava****

v spolupráci so SAPI

Prichádzame s novým odborným konceptom. Aj keď môže z názvu dvojdňového seminára vyplývať, že je určený pre skupinu správcov bytových domov v Bratislave, opak je pravdou. Ide len o pomenovanie miesta, v ktorom sa seminár odohrával. Menšia časť programu však napriek tomu bola prispôsobená správcom z Bratislavy a širšieho okolia. Našim záujmom je zrealizovať takýto druh seminára aj v iných krajských mestách, a to aj so zameraním na problémy lokálneho charakteru.

Bratislavské správcovské dni sú odborným seminárom pre každého záujemcu o problematiku výkonu správy so zameraním na riešenia. Prvý deň seminára bol spoplatený vzhľadom na odbornosť programu, no druhý deň sme sa rozhodli ponúknuť bezplatnú možnosť oboznámiť sa s aktuálnymi trendami v oblasti výkonu správy.

Na seminári ste sa mali možnosť dozvedieť:

 1. O smernici EÚ umožňujúcej vznik energetických komunít rôznych bytových domov
 2. Odpoveď na otázku, či je možná reklamácia aj zo strany právnickej osoby
 3. Praktický pohľad okresných úradov na riešenia otázok vo vzťahu k SVB
 4. Budú správcovia povinní zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody?
 5. Kedy je potrebné spracovať energetický certifikát za byt?
 6. Koľko dokážu vlastníci ušetriť inštaláciou fotovoltaického systému vo svojom bytovom dome?
 7. Ako sa mení ochrana osobných údajov zosnulých vlastníkov?
 8. Čo všetko je možné hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv?
 9. Je možné použiť fotografiu ako dôkaz pri porušovaní domového poriadku?
 10. Ako má správca rozúčtovať poplatok za zber odpadu, ak má vlastník prechodný pobyt v inom meste?
 11. Môže byť slovenská technická norma záväzná, ak je potrebné si jej znenie zakúpiť?
 12. Všetko o spôsobe správy bytových domov postavených alebo obstaraných za účelom štátneho nájomného bývania
 13. Kedy sa záver hlasovania vlastníkov nedá považovať za rozhodnutie o danej otázke
 14. O možnostiach procesnej obrany správcu v prípade podania trestného oznámenia na jeho osobu
 15. Optika rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie v rovine správy bytových domo

Pozrite si fotografie zo semináru BRATISLAVSKÉ SPRÁVCOVSKÉ DNI

ÚČASTNÍCKY POPLATOK VÁM PREMENÍME NA BYTÍKY
Členom ZLSBD, ktorí sa zúčastnia prvého dňa odborného semináru a uhradia účastnícky poplatok vo výške 59 eur, im bude premenený na kredity vo forme bytíkov, za ktoré si budú môcť zakúpiť vzorové zmluvy a dokumenty v našom E-SHOPE.

DVA DNI ODBORNÉHO PROGRAMU
Nový formát ponúka nové možnosti. Rozdelili sme program do dvoch dní tak, aby si každý prišiel na svoje, ako po právnej, technickej, tak aj po energrtickej stránke a pod.

INTERAKTIVITA A KRITICKÝ RACIONALIZMUS
Názory, dohady, emočné postoje, subjektívne pohľady na vec a „ping-pongovanie“ téz a antitéz bez výslednej syntézy. Nobolo toho už dosť? Je potrebné viesť racionálne diskusie a konštruktívne sa pozerať na podstatu problémov pri výkone správy. Nejde to však bez priamej účasti tých, ktorých sa výkon správy týka. Preto sme medzi účastníkov diskusných fór zaradili aj správcov bytových domov a tiež predsedov SVB.

PRAKTICKÉ RIEŠENIA
Naše združenie sa zameriava na riešenia, ktoré pomáhajú v praxi, pretože teoretizovanie lepšiemu spravovaniu budov nepomôže. Ponúkame hlavne riešenia, ktoré sa osvedčili a ktoré prekračujú názor „že to nejde“.

Partneri seminára

GENERÁLNI PARTNERI
PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy