Vzorová dokumentácia k hlasovaniu

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov patrí medzi najdôležitejšie otázky správy bytových domov vôbec. A to ako hlasovanie na schôdzach, tak aj formou písomného hlasovania.

K otázkam hlasovania sme spracovali rozsiahle metodické usmernenie, ktoré ako naši členovia nájdete na podstránke „Dôležité dokumenty pre členov“, avšak vzhľadom na časté požiadavky o kontrolu správnosti dokumentácie v hlasovaní zo strany správcov a spoločenstiev vlastníkov, sme sa rozhodli spracovať ich vzory.

Obsahom balíka je až 26 dokumentov a listín v kategóriách

  • Plnomocenstvá za účelom hlasovania (všeobecné a individuálne)
  • Oznámenia o konaní schôdze / zhromaždenia a o vyhlásení písomného hlasovania
  • Prezenčná listina
  • Hlasovacia listina
  • Zápisnice zo schôdze / zhromaždenia a z písomného hlasovania
  • Oznámenia o výsledku hlasovania

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy