Manuál vedenia zhromaždení a schôdzí vlastníkov bytov a NP – nečlenovia


Odborníci zo ZLSBD vám prinášajú ďalší praktický manuál, ktorý vám pri organizácií schôdzí a zhromaždení vlastníkov pomôže vyhnúť sa problémom a nevedomým pochybeniam. Jedná sa o komplexný prehľad informácií o organizácii schôdzí a zhromaždení vlastníkov, ktorého obsahom sú nielen právne poznatky, ale aj praktické otázky a prípady, ktoré sa v súvislosti s organizáciou schôdzí a zhromaždení vyskytujú najčastejšie.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy