Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (vyššia forma ochrany osobných údajov)

V niektorých prípadoch je nutné mať spracovaný len dokument s názvom „Záznam o spracovateľskej činnosti“ a niekedy je potrebné mať „Posúdenie vplyvu“ v závislosti od rozsahu spracúvania osobných údajov a tiež typu osobného údaja. Podľa typu spracúvaných osobných údajov nastavíme ochranu tak, aby nedošlo k porušeniu povinností.

Odborníci zo ZLSBD vypracovali dokumentáciu na zabezpečenie kompletnej ochrany osobných údajov pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti, ktoré v bytových domoch používajú kamerové systémy.

Tento rozsiahly dokument je vytváraný na mieru a nie je možné zakúpiť ho za bytíky.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy