Záznam o spracovateľskej činnosti (základný dokument ochrany osobných údajov)

Odborníci zo ZLSBD vypracovali dokumentáciu na zabezpečenie kompletnej ochrany osobných údajov pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti, ktoré v bytových domoch nepoužívajú kamerové systémy.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy