Založenie SVBaNP

Združenie pre lepšiu správu bytových domov sa snaží správcom a predsedom uľahčiť výkon správy vo všetkých sférach spojených s bytovou agendou. Okrem likvidácie spoločenstiev vlastníkov tak pomáhame aj pri založení spoločenstiev.

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov pozná dve rovnocenné formy správy bytových domov. Prvou je správa na základe zmluvy o výkone správy správcom bytových domov zapísaného v zozname správcov vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR na www.zoznamspravcov.sk. Druhou formou je tzv. „samospráva“ formou spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Rovnako sa aj táto forma správy zapisuje do osobitného registra, ktorý je ale vedený Ministerstvom vnútra SR, konkrétne v registri spoločenstiev vlastníkov. Obe formy správy majú svoje výhody aj nevýhody a je výslovne len na vlastníkoch konkrétneho bytového domu, ktorú formu si zvolia.

Cena založenia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa pohybuje od 600 eur, v závislosti od komplikovanosti prípadu. Cena je stanovená vopred na základe dohody.

Viac informácií nájdete na www.likvidaciasvb.sk .

Úspešne sme založili už niekoľko spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a v prípade záujmu o jeho založenie nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0918 628 240 alebo na adrese info@likvidaciasvb.sk.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy