Časopis Zlepšovák správcu bytových domov

Časopis Zlepšovák správcu bytových domov je vydávaný štyrikrát ročne a čitatelia sa môžu pri každom jeho čísle tešiť bohatému obsahu najmä po informačnej a odbornej stránke. Každé jeho vydanie obsahuje vyše 70 strán odborných článkov a príspevkov opierajúce sa o šesť pilierov združenia, ktorými sú ľudia, právo, technika, ekonomika, energetika a odpadové hospodárstvo.

Od januára 2020 je časopis Zlepšovák v tlačenej podobe bezplatne doručovaný iba členom Združenia s výškou členského príspevku aspoň 30 eur.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy