Vzorová mandátna zmluva so zástupcom vlastníkov a vlastníkmi

Každý bytový dom by mal mať na účely efektívnej komunikácie medzi vlastníkmi a správcom zvoleného zástupcu alebo viacerých zástupcov. Pretože zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravuje jeho postavenie, úlohy a podmienky výkonu činností iba okrajovo, v záujme precíznejšej úpravy uvedených záležitostí je optimálnym riešením uzatvorenie osobitnej zmluvy, prostredníctvom ktorej je možné konkrétne vymedziť rozsah činností zástupcu, jeho odmenu, povinnosti, kompetencie či trvanie a zánik jeho funkcie.  Najvhodnejším zmluvným typom pre úpravu predmetných vzťahov je práve mandátna zmluva, vzor ktorej pre Vás vypracovali odborníci zo ZLSBD.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy