Skrátená verzia vzorovej zmluvy o výkone správy

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch majú vo vzťahu k výkonu správy rozličné požiadavky, a to aj čo do rozsahu a obsahu kľúčovej zmluvnej dokumentácie. Zatiaľ čo niektorí vlastníci uprednostnia zmluvu o výkone správy s komplexným obsahom jednotlivých práv a povinností, resp. ďalších náležitosti vo vzťahu k správe bytového domu, iným vyhovuje kratšia verzia s odkazom na  príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. Pre tých, ktorí dajú prednosť zmluve upravujúcej iba tie náležitosti, ktoré zákon explicitne neupravuje, prinášame skrátenú verziu vzorovej zmluvy o výkone správy.   

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy