Vzorová mandátna zmluva

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých vlastné kapacity nestačia na vykonávanie všetkých záležitostí týkajúcich sa výkonu správy bytového domu, majú obvykle uzatvorenú aj mandátnu zmluvu s niektorým z podnikateľských subjektov. Podstatou takejto mandátnej zmluvy je odplatné prenesenie výkonu určitých konkrétne vymedzených činností v rámci správy bytového domu zo spoločenstva na inú, právnickú alebo fyzickú osobu. Obsiahnutie všetkých náležitostí mandátnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, ako aj s prihliadnutím na požiadavky praxe nie je úplne jednoduché. ZLSBD Vám preto prináša vzorovú mandátnu zmluvu vypracovanú odborníkmi, za použitia ktorej budú zmluvné vzťahy medzi spoločenstvami a mandatármi zastrešené perfektne. 

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy