Vzorový domový poriadok pre nečlenov

Odborníci zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov pol roka usilovne pracovali na koncipovaní vzorového domového poriadku, ktorý by obsahoval všetky náležitosti, avšak s jedným právnym bonusom – jeho vymožiteľnosťou. Najväčším problémom súčasných domových poriadkov je totiž práve nevymožiteľnosť práv ohrozených alebo poškodených vlastníkov. V bytovom dome sa môžu vyskytnúť niekedy naozaj kuriózne problémy, ktoré sú len veľmi ťažko riešiteľné. Cieľom nášho Združenia je určiť pravidlá tak, aby boli aplikovateľné v každom bytovom dome a takým spôsobom, aby boli sankcie plynúce z porušenie takéhoto domového poriadku aj právne vymožiteľné. Preto sme počas uplynulých mesiacov zbierali podnety aj od vás, aby bol domový poriadok naozaj komplexným dielom, ktoré má právny základ a bude možné s ním pracovať aj v rámci udeľovania sankcií za jeho porušenie. Súčasťou vzorového domového poriadku je tiež komplexné metodické usmernenie k praktickému výkladu jednotlivých ustanovení a podrobné vysvetlenie právneho základu ukladania sankcií.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy