Blogy a články

Povinné poistenie dražobníka

20. 10. 2018 - JUDr. Mgr. Marek Perdík

Každá dražobná spoločnosť je v zmysle § 6 ods. 3 zákona o dobrovoľných dražbách povinná mať uzavretú zmluvu o poistení aspoň na sumu 2 000 000 eur. Je možné uzatvoriť zmluvu aj na sumu vyššiu, to by sa však dražobníkom muselo oplatiť vzhľadom na to, že väčšina poisťovní má v podmienkach poistenia výluky z poistenia. Ide napr. o častú výluku z poistenia v prípade, ak bol pri výkone dražby porušený zákon o dobrovoľných dražbách. Pod všeobecné určenie výluk je možné subsumovať takmer akékoľvek konanie dražobníka, ktoré by kauzálne mohlo spôsobiť škodu, ktorá by bola predmetom krytia z poistenia.

Chcel by som ale hlavne poukázať na možnosť, ba až povinnosť navrhovateľa dražby skúmať splnenie zákonnej podmienky poistenia. Koľkí zo správcov pri podávaní návrhu na vykonanie dražby požadovali splnenie tejto podmienky? A keď aj sa takýto výnimočný navrhovateľ našiel, požadoval zmluvu o poistení, prípadne sa presvedčil o jej aktuálnej účinnosti, alebo požadoval certifikát poistenia nie starší ako napr. šesť mesiacov? Je totiž rozdiel medzi zmluvou o poistení a certifikátom poistenia. Zmluva môže byť uzavretá aj päť rokov spätne, nemusí však byť účinná k dnešnému dňu, napr. ak sa poistné za príslušné obdobie neuhradilo. Preto je pre dosiahnutie reálneho preukázania existencie stále platného poistenia vhodné požadovať certifikát o platnom poistení. Ideálne s dátumom platnosti spätne nie viac ako šesť mesiacov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať