Blogy a články

5 dňový XI. jesenný kongres LEPŠIA SPRÁVA 2023 až s 385 účastníkmi

13. 12. 2023 - Dominika Krajčírová, PR manažér ZSLBD

Ľudský prístup a priateľské prostredie. Aj to sú princípy a zásady, na ktorých je postavené ZLSBD. 

V roku 2023 sme zahájili zmenu konceptu k vám XI. jesenným Kongresom Lepšia správa“,  19. septembra v Košiciach, 15. -16. novembra v Banskej Bystrici a 29. – 30. novembra v Bratislave. Každopádne sa nám osvedčil princíp lokálneho usporiadania podujatia a to najmä z dôvodu, že ide o bližší kontakt s našimi členmi, no nielen s nimi. Prekračujeme tým hranice bežného zaužívaného spôsobu organizovania podujatí a snažíme sa podať informácie o efektívnejšom výkone správy ešte širšej verejnosti. Nerobíme to pre tretí účel, ale pre vás.  Rozdelili sme náš XI. Kongres do troch hlavných miest a dátumov, vzhľadom na veľký nápor účastníkov – až 385 účastníkov.   

Bratislava kongres 2023

Poďakovanie patrí našim generálnym partnerom PREMIUM INSURANCE COMPANY, FERDINANDY Consulting Slovakia s.r.o. a www.likvidaciasvb.sk, ako aj všetkým nižšie uvedeným partnerom kongresu, bez ktorých by náš kongres nebolo možné zorganizovať. Spoločnosť PSS, a. s.  nám priblížila tému:  „Financovanie bytových domov v kontexte požiadaviek na zvyšovanie energetickej efektívnosti“. Zo spoločnosti TREVA, s. r. o. pán Michal Novotný, nám porozprával aké sú „Energetické výhody užívania výťahov“.

V druhej časti kongresu sme diskutovali s JUDr. Marekom Valachovičom, PhD. o praktikách správy bytových domov (vybrané komplikované prípady z praxe). Na tému „Zodpovednosť správcu za riešenie havarijných situácií v bytových domoch a spôsoby bezpečnostných opatrení, príklady z praxe“ sme sa rozprávali s odborníkmi: mjr. Ing. Viktorom Königom a Ing. Petrom Rusnákom, z  OR HaZZ KOŠICE o.z. Nový život pre Vašu elektroinštaláciu nám  predstavil Bohuš Žila z BM Elektro s. r. o. Od roku 2005 sa venujú prevažne bytovým domom. Projekty a realizácie rekonštrukcie elektroinštalácií, domácich telefónov, čipových otváraní dverí, kamerových systémov pre bytovky.

Na XI. odbornom kongrese odznelo vyše 30 diskusných fór. Diskusné fóra sa snažíme obohatiť o odborníkov, ktorí prispejú k téme skúsenosťami z dlhoročnej praxe. 

Prednášali a vyjadrovali sa k témam odborníci na slovo vzatí. Na kongrese boli prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Zmyslom nového konceptu je riešiť aktuálne otázky výkonu správy ešte viac z pohľadu praxe.  Kongres bol aj o upevňovaní pracovných a priateľských vzťahov.

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť na tohtoročnom kongrese, za príspevky v rámci odborného programu, alebo počas zaujímavej diskusie k problematike.

Vážime si Váš záujem o danú problematiku, Váš čas, ktorý Ste venovali príprave a účasti na kongrese a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.  Za každú spätnú väzbu, či už k odbornému programu alebo k organizácii, budeme naozaj vďační. So všetkými Vašimi postrehmi ďalej pracujeme a snažíme sa ich zapracovať pri organizovaní ďalšieho kongresu.

Bánska Bystrica kongres 2023

Všetkým účastníkom, partnerom aj diskutujúcim by sme sa ešte raz chceli srdečne poďakovať nielen za účasť, ale aj za skvelú atmosféru, ktorá vládla počas všetkých dní kongresu v oboch mestách. Veríme, že sa vám páčila odborná časť programu a že ste sa zabavili aj večer na našom kultúrnom programe. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia, či už na našich seminároch a workshopoch, ktoré pripravujeme pre Vás do budúceho roka. Veríme, že Vaše pocity z kongresu boli pozitívne a priniesli sme Vám nové odborné a pozitívne znalosti. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Informácie o ďalšom kongrese sa dozviete na našom webe.

Partneri


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy