Blogy a články

Čo hrozí pri znečistených vetracích potrubiach v bytových domoch?

08. 07. 2024 - Mgr. Petra Tropeková, PR ZLSBD

Vetracie potrubia v bytových domoch sú rozhodujúcou súčasťou systému pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. Vzduch síce nie je možné vidieť, no práve vzduchom sa šíria  rôzne vírusy, baktérie, plesne, ale aj alergény, ktoré môžu obyvateľom bytových domov spôsobiť nepríjemné a niekedy aj závažné zdravotné problémy. 

Každý obyvateľ bytového domu by si mal položiť zopár základných otázok. Ako dlho je postavený váš bytový dom? Absolvovali ste niekedy za históriu jeho existencie diagnostiku a čistenie vetracích potrubí? Žiaľ drvivá väčšina vetracích potrubí v bytových domoch sú bez údržby niekedy viac ako 30 rokov. Predstavte si čím všetkým je vetracie potrubie za takýto dlhý čas zanesené. Rôzne nečistoty, špina, prach, mastnota či baktérie a vírusy sa dokážu v priebehu rokov namnožiť až do kritických rozmerov.

Negatívne tak vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia, na zdravie obyvateľov a v neposlednom rade nánosy špiny a mastnoty môžu nabrať rozmer vysokého nebezpečenstva v prípade požiaru v byte, ktorý sa vďaka mastnote a prachu usadenom vo vetracom potrubí veľmi rýchlo rozšíri do ďalších bytov.

Zlý technický stav vetracích potrubí je tiež problém

Zdravotné problémy spôsobené znečisteným vetracím potrubím však nie sú jediným vážnym rizikom a problémom. Omnoho väčší problém v samotnej šachte môžu spôsobiť neodborné rekonštrukčné práce a zásahy do šachty a jej statiky samotnými obyvateľmi bytov. Správca či predseda častokrát nemá šancu zistiť, či vlastník bytu nezasahoval neodbornými rekonštrukčnými prácami do vetracej šachty. Jedná sa o druhý najčastejší zásah, ktorý je nachádzaný práve vďaka diagnostike vetracieho potrubia. Majitelia si svojpomocne a najmä neodborne vykonajú úpravu svojich bytových jadier, čím sa znemožní funkčnosť samotného odsávania nečistôt zo všetkých bytov a to hlavne tých, ktoré sa nachádzajú na nižších poschodiach.

Jedným z ďalších najčastejších príkladov sú rôzne káble, ktoré si majitelia naťahajú cez šachtu, čím hrozí vysoké riziko vzniku požiaru a jeho šírenie. Neodborná montáž, nepoužitie protipožiarnych krytiek, a mnoho ďalšieho, môžu spôsobiť veľké nepríjemnosti. V praxi je možné sa stretnúť aj s prípadmi, kedy si majiteľ rozšíril svoj byt práve o priestor vetracej šachty a jednoducho zabetónoval šachtu v prospech podlahy, čím znefunkčnil odvetrávací systém, prípadne si z nej urobia odkladací priestor na rôzne čistiace prostriedky a podobne, čo je opäť z hľadiska požiarnej bezpečnosti veľké riziko. Na takéto a podobné technické zásahy správca či predseda nemusia nikdy prísť, ak nevykonajú diagnostiku vetracích potrubí.

Čo môže spôsobiť nefunkčný odťah vetracích potrubí?

Pri nefunkčnom odvetraní, sú ľudia nútení vetrať častejšie aj v zime, pričom môže dôjsť k úniku tepla. Vetranie v bytových domoch je dôležitou súčasťou.  Slúži na odvod nadmernej vlhkosti, CO2 a iných škodlivín z bytu. Pri nevhodnej rekonštrukcii, keď dochádza k úplnému utesneniu objektu, sa zníži intenzita vetrania a nedodrží sa hygienicky nevyhnutná výmena vzduchu. Výsledkom je nielen nezdravé vnútorné prostredie, ale často aj poškodenie stavebných konštrukcií vplyvom vlhkosti či plesní.

Aké sú hygienické a zdravotné riziká nečistených vetracích potrubí?

V bytovom dome sa môže šíriť nepríjemný zápach, ktorého pôvodcom sú zväčša mikroskopické vláknité huby, ktoré môžu byť v prostredí vlhkých bytov pôvodcami tohto nepríjemného zápachu. Rovnako sa potrubím môže množiť hmyz (mravce, ploštice) a nájsť vo vetracej šachte uhynuté zvieratá tiežnie je výnimkou. Vo vetracích hlaviciach si napríklad zvyknú holuby stavať hniezdo, v hniezde sa nachádza veľké množstvo exkrementov, pomocou ktorých sa šíria do vzduchu rôzne baktérie. Netreba zabúdať ani na to, že v priestoroch kúpeľní, toaliet a kuchyne sa darí väčšine druhov plesní a jednej najviac jedovatej považovanej za najväčšiu hrozbu pre ľudstvo – zeleno čierna pleseň Stachybotrys obzvlášť. Toxické látky z plesní sa môžu stať aerosólom a uvoľňovať sa do bytov.

Cez digestor, kúpeľňu, či toaletu sa odsávaním dostáva do priestoru šácht mastnota, vlhkosť, rôznorodé pachy a v neposlednom rade obrovské množstvo prachu. Veľa ventilátorov a digestorov nemá filtre, ktoré by ich zadržali,  dokonca nemajú ani spätnú klapku. Či chceme alebo nie, cez nefunkčnú vetraciu šachtu sa do našich bytov dostávajú pachy, baktérie, vírusy a plesne z celého bytového domu. Všetko to a mnoho ďalšieho po našich bytoch koluje už celé roky. Častokrát ani netušíte, že pôvod vašich akútnych zdravotných respiračných problémov môže pochádzať práve zo znečisteného vetracieho potrubia.

Prevencia a pravidelná kontrola je základ

Diagnostika vetracích potrubí sa odporúča vykonávať v pravidelných intervaloch, rovnako ako aj kontrolovať technický stav vetracieho potrubia, preventívne zabrániť vtáctvu v hniezdení na miestach, ktoré nie sú na to určené. Ideálnym riešením je vo vhodnom čase osadiť na ventilačné potrubie mrežu, ktorá zabráni holubom v hniezdení aj k hniezdeniu iných, chránených druhov vtákov, napríklad sokol, myšiar, drozdy, sýkorky, vrabce. Diagnostikou vetracích potrubí zistíte v akom technickom stave potrubie je a ako veľmi je znečistené. Potom nasleduje samotné čistenie vetracích potrubí a nanesenie dezinfekcie, ktorá zlikviduje rôzne baktérie a plesne nachádzajúce sa v potrubí.

V bytoch ľudia trávia veľa času, a preto je potrebné, aby nezabúdali na to, že sa treba starať nielen o čistotu samotného bytu alebo bytového domu, ale aj o vetracie potrubia.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy