Blogy a články

Klimatizačnú jednotku si na bytovom dome nemôžu vlastníci inštalovať svojvoľne

01. 07. 2024 - Mgr. Petra Tropeková, PR ZLSBD

V letných dňoch čelia vysokým teplotám všetci ľudia, no najmä tí, ktorí žijú v bytových domoch a nemajú klimatizáciu. Zabezpečiť si klimatizáciu sa môže na prvý pohľad zdať jednoduché. Stačí ju zakúpiť a nechať si ju nainštalovať spoločnosťou, ktorá tieto služby zabezpečuje. To však neplatí pre obyvateľov bytových domov, pretože s inštaláciou klimatizácie sú v tomto prípade spojené viaceré povinnosti.

Je nutné si uvedomiť, že inštaláciou klimatizácie vlastník bytu zasahuje do spoločného priestoru, vzhľadom na to, že je umiestnená priamo na fasáde. Inštalácia môže spôsobiť poškodenie celistvosti zateplenia, a teda môže vzniknúť miesto potenciálneho zatekania, čo má za následok znehodnotenie zateplenia alebo možný vznik plesní pod izolantom.

S inštaláciou klimatizácie sú však spojené niektoré nežiadúce účinky, s ktorými sa pre zmenu stretnú ostatní obyvatelia bytového domu. Prvým takýmto javom je odvod kondenzačného výtoku, ktorý vzniká samotnou činnosťou klimatizácie, čo počas horúcich dní môže byť aj 40 litrov denne. Tento kondenzačný výtok potom môže znepríjemňovať život susedom tým, že im kvapká na ich balkóny či steká po fasáde bytového domu, pokiaľ majiteľ nezabezpečí jeho zachytávanie. Druhým javom je hluk, ktorý klimatizačná jednotka pri jej používaní produkuje a to môže byť opäť rušivým elementom, ktorý môže naštrbiť susedské vzťahy. O estetickej stránke umiestnenia klimatizácií na bytových domoch by sa dal napísať samostatný článok. Nesúmerne a rôznorodo umiestnené klimatizačné jednotky pôsobia z estetického hľadiska rušivo.

Fasáda je spoločným priestorom

Vlastníci sa častokrát domnievajú, že to či si klimatizáciu zabezpečia alebo nie, je plne na ich rozhodnutí, no v tomto prípade sa mýlia. Prečo? Pretože v § 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je jasne definované čo sa považuje za spoločné časti domu a fasáda do nich patrí. Fasáda je spoločnou časťou bytového domu tak ako aj lodžie, balkóny a terasy s právom výlučného užívania v zmysle § 19 tohto zákona. No čo je dôležitejšie je skutočnosť, že podľa § 14b ods.1 písm. m) tohto zákona nie je možné do nich zasahovať na základe individuálneho rozhodnutia vlastníka, keďže sa jedná o zásah do spoločného majetku ostatných spoluvlastníkov. Na takýto zásah teda potrebuje súhlas aj ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v kvóre nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov.

V praxi sa však bežne inštalujú klimatizačné jednotky na fasády bytových domov bez predchádzajúceho súhlasu ostatných vlastníkov a správcovia, predsedovia ale aj ostatní vlastníci pred tým zatvárajú oči.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy