Blogy a články

Interná konferencia Správcovského bytového družstva SBD IV Košice na Zemplínskej Šírave

06. 06. 2019 - Ing. Paulína Matejová, SBD IV Košice

Konferencia Správcovského bytového družstva IV Košice prebehla koncom minulého týždňa 30. – 31. mája 2019. A o čom to vlastne bolo?

Správcovské bytové družstvo IV Košice ako pomerne nový kmeňový člen Združenia pre lepšiu právu bytových domov organizovalo koncom mája 2019 internú konferenciu v priestoroch hotela Eurobus v krásnom prostredí Zemplínskej Šíravy, na ktorej sa zúčastnilo takmer 90 poslucháčov. Množstvo zaujímavých prednášok si mohli vypočuť nie len zamestnanci a členovia družstva, ale aj samotní zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

Prednášky prezentované počas oboch dní boli nabité informáciami ako z oblasti správy bytových domov či legislatívnych zmien, tak aj technických a technologických noviniek z oblasti bývania či nových možnostiach v poistení.  Súčasťou bohatého dvojdňového programu boli aj témy Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Poslucháči si mohli okrem informácii z oblasti práv a povinností správcov v kontexte novely zákona o vlastníctve bytov, ktoré ozrejmila Mgr. Silvia Valichnáčová vypočuť aj prednášku JUDr. Mgr. Mareka Perdíka o možnostiach riešenia problémov s dlžníkmi a výkone zákonného záložného práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Okrem zaujímavých a dôležitých noviniek, ktoré sa členovia družstva a zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov dozvedeli, mali možnosť aj bližšie spoznať zamestnancov družstva na večernom raute. Jednoduchšia a príjemnejšia spolupráca medzi pracovníkmi družstva a zástupcami vlastníkov je predsa tvorená nie len kvalitne poskytovanými službami, ale aj osobným a priateľským prístupom. 

O tom, že konferencia mala zmysel svedčí tak počet zúčastnených, ako aj bezprostredná, pozitívna spätná väzba nie len od členov družstva a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj reakcie prezentujúcich firiem. 

Správcovské bytové družstvo IV Košice je spoľahlivým správcom pripraveným posúvať svoje služby stále vpred a zároveň poskytovať svojim klientom prvotriedne služby v rámci správy bytových domov. Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ako hosťom tak aj všetkým prednášajúcim a v neposlednom rade aj hotelu Eurobus za kvalitné služby a ústretový prístup. 

A ako sa na konferencii páčilo zástupcom ZLSBD? Opýtali sme sa priamo predsedu Mareka Perdíka: „Cestovali sme naprieč celou republikou deväť hodín, ale s radosťou. Vážime si našich členov a táto konferencia ma veľmi príjmene prekvapila. Účastníci mali skvelý prehľad v legislatíve, boli aktívni a s niektorými sme debatovali až do večera. Boli to pre nás nádherné dva dni v úžasnom prostredí so skvelými ľuďmi. Držím SBD IV Košice palce v ďaľšom modernom prístupe vo výkone správy a pevne verím, že sa vidíme aj nabudúce“

Fotografie si môžete pozrieť aj na našej hlavnej stránke.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy