IX. odborný kongres LEPŠIA SPRÁVA

„Dobrou legislatívou k lepším vzťahom“

ĎAKUJEME!

Všetkým účastníkom, partnerom aj diskutujúcim by sme sa ešte raz chceli srdečene poďakovať nielen za účasť, ale aj za skvelú atmosféru, ktorá na kongrese panovala. Veríme, že vám účasť na kongrese dala okrem nových informácií aj nové priateľstvá a kontakty, ktoré budete môcť využiť nielen vo svojom profesijnom živote, ale aj v tom súkromnom, pretože partnerstvá a priateľstvá sú dôležité. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia na našich seminároch a workshopoch, ktorých termíny a programy môžete nájsť na tomto ODKAZE.

Už teraz sa môžete tešiť na X. kongres LEPŠIA SPRÁVA 202v hoteli Senec**** v Senci, v termíne 15. – 17. marca 2023.

Za každú spätnú väzbu, či už k odbornému programu alebo organizácii budeme naozaj vďační. So všetkými vašimi postrehmi ďalej pracujeme a snažíme sa ich zapracovať pri organizovaní ďalšieho kongresu.

Kongresu sa zúčastnilo 224 účastníkov. Poďakovanie patrí našim generálnym partnerom FAMUS s.r.o. www.likvidaciasvb.sk, ako aj všetkým nižšie uvedeným partnerom kongresu, bez ktorých by náš kongres nebolo možné zorganizovať.

Ako bolo na IX. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2022

Čo povedali účastníci o IX. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2022

Diskusné fóra s odborníkmi

Na IX. kongrese odoznelo vyše 20 diskusných fór. Každoročne sa snažíme diskusné fóra obohatiť o odborníkov, ktorí prispejú k téme skúsenosťami z dlhoročnej praxe. Tento rok sme opäť pozvali aj hostí z verejnoprávneho sektora. Teší nás, že pozvanie prijali zástupcovia Slovenskej obchodnej inšpekcie, Štatistického úradu SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody, Slovenského zväzu výrobcov tepla či Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a mnoho ďalších. Od začiatku svojho vzniku je jedným z hlavných cieľov ZLSBD spracovanie nového zákona o správe bytového fondu alebo správe bytových domov. Za týmto účelom bolo zriadené legislatívne kolégium zložené nielen z právnikov a odborníkov, ale aj správcov z praxe. Účelom odborného kolégia je spolupracovať na tvorbe nového právneho predpisu a pomôcť hlavne vlastnými skúsenosťami k dosiahnutiu pragmatického výsledku. Ide o všeobecné pravidlá, princípy, inštitúty, ktoré máme ako Združenie záujem hájiť v kontakte s legislatívnou mocou a orgánmi verejnej moci. Najdôležitejšie otázky „nového bytového zákona“ z dielne ZLSBD boli taktiež predmetom diskusných fór na našom kongrese.

Večerný program si užil každý

Utorkový večer sme zahájili degustáciou svetových rumov, ktorou účastníkov previedol vyškolený majster. Degustácia pozostávala z dvoch častí, a to výkladu o histórií a informáciách o jednotlivých rumoch a súťaženia. Účastníci sa tak viac dozvedeli o histórii rumu, výrobnom procese, ale vypočuli si aj rôzne mýty a legendy, ktoré sa s rumom spájajú. Pokračovali sme v bowlingovom turnaji amatérskych profesionálov. Tento program sa tešil veľkému záujmu o čom svedčia aj veľkosti niektorých tímov, ktoré dosiahli počet aj 8 – 9 hráčov. Výhercovi turnaja na body gratulujeme :). V stredu nás zabavila kapela KMEŤOBEND a po ich vystúpení sme si zatancovali do taktovky DJ APU Egryho. Za skvelú atmosféru obom ďakujeme!

Počas večerných programov sme vyhodnotili aj V. kolo súťaže Ozeleň svoj bytový dom a súťaž o fasádu ako z rozprávky. Pokrstili sme nový seriál s názvom „Bytový dom v kocke“, za ktorým stojí TV Bratislava v korodukcii so ZLSBD a ako bonus mali účastníci kongresu vo štvrtok večer možnosť vyskúšať si na vlastnej koži váhu hasičskej výstroje a vybehnúť si v nej po schodoch. Za túto možnosť ďakujeme hasičom z OZ Hasiči Košice 🙂

IX. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2022 vo fotografiách

Prezentácie a články partnerov z kongresu

FAMUS – generálny partner – starostlivosť o fasádu
BM ELEKTRO – Profesionálni elektrikári
THERMO/SOLAR Žiar – Solárne systémy pre bytové domy
SLSP – Financovanie obnovy bytových domov
ŠFRB – Financovanie obnovy BD prostredníctvom ŠFRB
DRYSTAR – sanácia po zatečení vodou

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
VERENOPRÁVNY PARTNERI
PARTNERI
MEDIÁLNY PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy