Blogy a články

10 krokov správneho vybavenia reklamácie podanej voči ročnému vyúčtovaniu a skutočných nákladov za služby spojené s užívaním bytu

09. 06. 2021 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj správcovia bytových domov sú každoročne povinní vyhotoviť a najneskôr do 31.mája vlastníkom predložiť vyúčtovanie skutočných nákladov za služby spojené s užívaním bytu, resp. nebytového priestoru v bytovom dome za predchádzajúci rok – tzv. ročné vyúčtovanie. V roku 2020 mali túto povinnosť odloženú do 31. júla, a to isté platí aj pre rok 2021. Situácie, kedy vlastníci v predloženom ročnom vyúčtovaní namietajú menšie alebo väčšie nezrovnalosti, na základe čoho požadujú vysvetlenia zo strany správcu, prípadne spoločenstva, nie sú v praxi ojedinelým javom. Reklamácie ročných vyúčtovaní majú však odlišné pravidlá, v závislosti od toho, či bolo vyúčtovanie vyhotovené zo strany správcu alebo spoločenstva vlastníkov.

Čo sa týka povinnosti vybaviť reklamáciu zo strany správcu, táto vyplýva priamo zo spotrebiteľského charakteru zmluvy o výkone správy (vzťah podnikateľ – spotrebiteľ), t. j. správca je povinný vybaviť reklamáciu v súlade so zákonom aj v prípade, ak doslovná formulácia predmetnej povinnosti v zmluve o výkone správy absentuje alebo je upravená odlišne od zákona.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy