Blogy a články

Ako hodnotíme viac ako ročnú spoluprácu s poisťovňou PREMIUM IC Ltd

25. 08. 2021 - Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.

Radi by sme odpovedali na časté otázky klientov, ktorých zaujíma práve spolupráca s poisťovňou PREMIUM IC Ltd., ktorá vstúpila na poistný trh s bytovými domami pred viac ako rokom a priniesla novinky, ktoré udali nový pohľad na poistenie bytových domov. Sme radi, že práve naša firma „Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o“ stála pri zrode tohto exkluzívneho produktu a zároveň dohody v poistení bytových domov pre členov ZLSBD, ktorú už využilo množstvo správcov, družstiev  a spoločenstiev. 

Každé začiatky sa ako vždy nezaobídu bez obáv klientov skúsiť niečo nové a nepoznané. Stále sa však medzi nami nájdu ľudia, ktorí veria „novým veciam“ a nemajú obavy vyskúšať a ísť do niečoho nepoznaného. A tak to bolo aj s poisťovňou PREMIUM IC Ltd., ktorá si svoju značku na trhu s poistením bytových domov už viac ako rok úspešne buduje, o čom svedčí narastajúce množstvo uzavretých poistných zmlúv medzi členmi ZLSBD. Vzhľadom na to, že naša firma rada prináša nové možnosti v poistení bytových domov a aj to, že sme poznali ľudí, ktorí za produktom v segmente „Prémiové BYTOVÉ DOMY“ stoja, do spolupráce sme nemali obavy ísť a po viac ako roku môžeme povedať, že poisťovňa PREMIUM IC Ltd. má našim klientom čo ponúknuť, ale aj prístup k tejto poisťovni zo strany klientov sa postupne mení. Za našu firmu môžeme povedať len toľko, že ponuky sú šité na mieru bytovým domom a rozsah poistného krytia a rizík je absolútne nadštandardný, momentálne asi najširší, ktorý vieme v ponuke poistenia bytových domov spoločenstvám, družstvám alebo správcom ponúknuť.

Pokiaľ uvažujete nad zmenou poisťovne, resp. nad zmenou vašej poistnej zmluvy, určite stoja za zmienku výhody, ktoré vo svojom produkte PREMIUM IC Ltd. svojim klientom ponúka, a tým je práve produkt vo svojej podstate na poistnom trhu unikátny.

  • Filozofia „all risk“ krytia – kryté sú všetky riziká, ktoré nie sú vylúčené a uplatňuje sa nielen na poistenie majetku, ale aj poistenie zodpovednosti za škodu.   
  • Krytie produktu do limitu trhových cien v danej lokalite plnenie poisťovne, ktoré v prípade poistnej udalosti (totálnej škody na bytovom dome) pokryje náklady na kúpu bytu, v porovnateľnej kvalite a objemových parametroch v danej lokalite, nilen nákladov na jeho výstavbu.   
  • Franšíza ak bude poistné plnenie vyššie ako dojednaná franšíza (50,-Eur), tak plnenie poisťovne bude v plnej výške, t. zn. že bytovému domu nie je odpočítaná žiadna spoluúčasť na škode.
  • Nadštandardná tolerancia poistenia až do výšky 20% z poistnej sumy
  • Množstvo doplnkových predmetov poistenia do limitu 2.000,- Eur v základnej cene poistenia

Pokiaľ sa k tomu pridá aj individuálny prístup, moderné služby, kvalita a flexibilita v riešení poistných udalostí poisťovňa PREMIUM IC Ltd. sa tak radí medzi poisťovne, ktoré poznajú slovenské prostredie a ktorá vie svojim klientom ponúknuť kvalitné prémiové služby.  

Čo dodať záverom. Poistný trh je veľmi rôznorodý a ponúka množstvo dobrých produktov v poistení bytových domov. Stačí si len vybrať ten správny, ktorý bude zohľadňovať hlavne tie vaše potreby. Pokiaľ sa rozhodnete osloviť na spoluprácu našu firmu alebo si chcete nechať nezáväzne vypracovať ponuku na Vaše bytové domy, neváhajte nás osloviť či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie daniel.ferdinandy@insia.com, daniel.ferdinandy@agenturaferdinandy.com alebo telefonicky na čísle 0908 973 621. Poprípade môžete kontaktovať náš klientsky servis na telefónnom čísle 0911 500 545. Ja, a môj tím sme Vám k dispozícii. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.



Viac nezobrazovať
Lepšie správy