Blogy a články

Ako pandémia ovplyvnila tohtoročné odpočty a rozúčtovanie spotreby tepla a vody

08. 07. 2020 - ista Slovakia, s.r.o.

Súčasná doba priniesla rad nových a dôležitých signálov aj do oblasti odpočtov a rozpočítania nákladov na teplo a vodu. Správcovia a poskytovatelia služieb v oblasti  merania a rozpočítania energií boli zo dňa na deň vystavení veľkej neistote, či budú schopní riadne a včas splniť svoje legislatívne povinnosti. Obdobie karantény poukázalo na to, ako zraniteľné môže byť získavanie údajov o spotrebe, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie, v termíne. Jednoznačne sa potvrdila výhodnosť diaľkových odpočtov prostredníctvom inteligentných zberníc, kedy sa údaje z meracích prístrojov odčítavajú priebežne, úplne automaticky a bez nutnosti vstupu do budov. Denné odpočty sa elektronicky integrujú priamo do systému rozpočítania a sú pre správcu aj vlastníkov prístupné online.

„Vďaka digitalizácii sme aj v tomto roku v podmienkach núdzového stavu bez problémov zvládli odčítať a rozúčtovať náklady na teplo a vodu pre viac ako 170.000 tisíc domácností v termíne,“ povedala Jana Machková, riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia.

Online prístup k denným údajom o spotrebe

Spojením technológie diaľkových odpočtov a internetu je možné spravovať energie v budovách úplne digitálne. Prostredníctvom internetovej stránky www.ista24.sk získa správca jednoduchý prístup k údajom o spotrebe tepla a vody. Dispozícii sú nasledovné dáta:

  • história denných odpočtov;
  • grafické porovnania spotrieb;
  • hlásenia o chybách a poruchách na meračoch;
  • hlásenia o úniku vody, spätných prietokoch a nulových spotrebách na vodomeroch;
  • hromadné exporty dát pre ďalšie spracovanie.

Využívanie moderných technológií a digitalizácia významne zjednodušujú administratívne procesy spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú správou bytových domov.

Viac informácií o diaľkových odpočtoch:  https://www.ista.com/sk/produkty-a-technologie/technologia-dialkovych-odpoctov/.

ista Slovakia, s. r. o.
Kontakty na naše pobočky nájdete TU.
www.ista.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy