Blogy a články

Odborný seminár o vzťahu zákona o konkurze a bytového zákona v Žiline

13. 10. 2019 - JUDr. Mgr. Marek Perdík

Združenie pre lepšiu správu bytových domov a Inštitút odborného vzdelávania v Žilina organizujú odborný seminár zameraný na otázky vzájomných práv a povinností medzi správcami bytových domov, spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. a správcami konkurznej podstaty. Inštitút zákonného záložného práva ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov a jeho atypické postavenie v právnom systéme SR má výrazný vplyv na uspokojenie pohľadávok veriteľov a cieľom seminára je zvýšiť informovanosť o jeho dôležitosti vo vzťahu k zákonu č. 7/2005 Z. z. a zákonu č. 527/2002 Z. z..

Odbornému podujatiu bolo Ministerstvom spravodlivosti SR pridelených 5 kreditných bodov pre správcov konkurznej podstaty.

Informácia o pridelení kreditných bodov.

INFORMÁCIE O SEMINÁRI

23. októbra 2019, 09:00 – 16:00 hod.
Boutique Hotel Dubná Skala****, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina
prednášajúci: JUDr. Mgr. Marek Perdík

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • podstate a forme výkonu správy bytových domov na Slovensku
 • vzájomných právach a povinnostiach medzi správcami konkurznej podstaty, správcami bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov
 • inštitúte zákonného záložného práva
 • podstate a poradí zákonného záložného práva pri uspokojovaní pohľadávok vlastníkov bytov a neb. priestorov
 • aplikačných problémoch vo vzťahu medzi zákonom 7/2005 Z. z. a zákonom 182/1993 Z. z.

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • správcov konkurznej podstaty
 • advokátov a advokátskych koncipientov
 • dražobné spoločnosti

PROGRAM

08:30 – 09:00
Prezentácia účastníkov

09:00 – 09:10
Otvorenie seminára

09:10 – 10:30
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vo vzťahu k správcom konkurznej podstaty. Vzájomné práva a povinnosti medzi správcami konkurznej podstaty a správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

10:30 – 10:40
Prestávka, občerstvenie

10:40 – 12:10
Zákonné záložné právo, jeho zápis a poradie medzi existujúcimi záložnými právami. Problematické uspokojovanie pohľadávok správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a neb. priestorov v praxi.

12:10 – 13:00
Obed

13:00 – 14:25
Aplikačné problémy konkurzu podľa 4. časti ZKR vo vzťahu k vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Príklady z praxe a judikatúra.

14:25 – 14:30
Prestávka, občerstvenie

14:30 – 16:00
Otázky a odpovede, diskusia, záver.

CENA

65,00€/seminár pre nečlena ZLSBD
45,00€/seminár pre člena ZLSBD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy