Blogy a články

Celé znenie novej vyhlášky MHSR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania

24. 10. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Okrem iniciatívy nášho združenia k spracovaniu nového zákona o správe budov / bytových domov, sme pravidelne otvárali aj otázku nových pravidiel rozpočítania. Nielen prostredníctvom médií, ale hlavne priamym kontaktom a spoluprácou v pracovnej skupine zriadenou Ministerstvom hospodárstva SR. Výslednom tejto činnosti je spracovanie návrhu novej vyhlášky v zmysle § 17 ods. 6 a § 18 ods. 11 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Otázke novým právidlám sme venovali aj diskusné fórum na našom IX. kongrese LEPŠIA SPRÁVA, ktorý sa konal od 18. – 21. 2022 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

Mení sa aj jej názov na vyhlášku, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla. Nejde teda o novelu aktuálnej vyhlášky č. 240/2016 Z. z., ale o úplne nový text, ktorý ju nahradí v plnej miere.

Do medzirezortného pripomienkového konania sa môžete zapojiť ako naši členovia do 10. 11.2022. No vzhľadom na to, že je efektívnejšie pripomienky podať prostredníctvom ZLSBD, pridajte ju prosím ako komentár k tomuto príspevku alebo doručením na adresu sprava@lepsiasprava.sk do 7.11.2022.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy