Blogy a články

Čestné prehlásenie svedka a záznam o predložení písomností vlastníkom bytov a nebytových priestorov do poštových schránok (vzory dokumentov)

23. 05. 2020 - Marek Perdík a Silvia Valichnáčová

 

V zmysle odporúčania Slovenskej obchodnej inšpekcie určeného správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 29.04.2020 je v období mimoriadnej situácie v súvislosti s vypuknutím pandémie COVID – 19 možné akceptovať viaceré formy predloženia ročného vyúčtovania skutočných nákladov za služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a správy o činnosti spoločenstva alebo správcu jednotlivým vlastníkov bytov a nebytových priestorov s termínom do 31.05. Jednou z najjednoduchších, resp. z časového či finančného hľadiska najmenej náročných možností je doručenie predmetných písomností do poštovej schránky vlastníka nehnuteľnosti za prítomnosti svedka, pri ktorom sa spíše záznam spolu s vyhlásením a s jeho podpisom.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov sa Vám aj v tomto smere rozhodlo podať pomocnú ruku a preto ako prvé na Slovensku vypracovalo

  1. Záznam o predložení písomností vlastníkom

  2. Čestné prehlásenie svedka o predložení písomností

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy