Blogy a články

Chcete nové balkóny? Poradíme vám z čoho financovať obnovu bytových domov

19. 09. 2022 - Slovenská sporiteľňa, a.s.

Potrebujete vzhľadom na aktuálny vývoj cien materiálov a úrokových sadzieb riešiť investíciu do komplexnej obnovy bytového domu, ktorú ste dlhšie odkladali? O aktuálnych možnostiach a podmienkach financovania v Slovenskej sporiteľni hovorí Stanislav Plevák, riaditeľ pre verejný a neziskový sektor Slovenskej sporiteľne.

Aké možnosti majú bytové domy pri financovaní obnovy?

Ak zdroje vo fonde prevádzky, údržby a opráv na financovanie obnovy bytového domu nestačia, jednou zo základných možností je štandardné bankové financovanie. Slovenská sporiteľňa má v ponuke produkt Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov, s ktorým sa dajú financovať aj malé investície už od 7 000 EUR až po komplexnú obnovu bytového domu.

V prípade, že sa vďaka investícii výraznejšie zníži energetická náročnosť budovy, ponúkame aj výhodnejší spôsob financovania z európskych zdrojov, a to úvery zo zdrojov National Development Fund II., a.s. (NDF II.) zastúpený Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) zo skupiny Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Nový program so spolufinancovaním zo zdrojov NDF II. je s atraktívnou úrokovou sadzbou pod 1 % ročne platnou pre celú požadovanú výšku úveru a s maximálnou splatnosťou predĺženou až na 30 rokov.

A čo v prípade, že bytový dom uvažuje aj  o výstavbe nových balkónov a lodžií  v bytovom dome?

Vzhľadom na to, že zvýhodnené financovanie z európskych zdrojov presne definuje oprávnené účely financovania, s týmto vieme pomôcť poskytnutím štandardného Úveru na obnovu a rekonštrukciu bytových domov.

Vyžaduje sa odsúhlasenie 2/3 väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Odporúčame však, aby bolo zabezpečené schválenie všetkými vlastníkmi, ktorých sa výstavba týka. Dôvodom je prípadné odvolanie sa, ktoré môže predĺžiť termín získania právoplatného stavebného povolenia. Banka ho požaduje k čerpaniu úveru.

Ak vlastníci právoplatným hlasovaním rozhodli o výstavbe balkónov, pre ďalšie hlasovanie o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Tento postup sa uplatňuje rovnako, ak sa hlasuje o úvere alebo jeho zmene, ktorá sa rieši dodatkom k úveru.

Ako postupovať v prípade, že počas existencie úverového vzťahu bude bytový dom žiadať o zmenu dodávateľa alebo zmenu/rozšírenie rozsahu investície, ktorá mala  byť uhradená  z úveru?

Pre zmenu dodávateľa postačuje nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania. Ak však o uvedenej zmene bude bytový dom hlasovať opätovne do 1 roka, podľa zákona sa požaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Pri zmene účelu investície/rozsahu investície, ktorá bola pôvodne odsúhlasená 2/3 väčšinou vlastníkov schválením podmienok úveru, je to iné. Vlastníci si schválili, na aký účel sa majú úverové zdroje použiť. Ak teda uvažujú o zmene a hlasujú o zmene aj do 1 roka od pôvodného hlasovania,  banke postačuje odsúhlasenie  2/3 väčšinou všetkých vlastníkov.

Aktuálne sa zvyšujú ceny diela na realizovanie investícií na obnovu. Ako to majú klienti riešiť?

Jednou z možností je, už pri schvaľovaní úveru, počítať s rezervou a schváliť si úver vo výške ceny diela navýšenej o 10%. Nepredvídané navýšenie ceny diela spravidla riešime s našimi klientami poskytnutím nového úveru na dofinancovanie investície, ktorý si vlastníci schvália na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.

Ako je to so zabezpečením úveru? Treba zakladať nejaký majetok?

Nie. Žiaden majetok sa nezakladá a nie je potrebné dokonca ani zriadenie záložného práva na pohľadávky z fondu opráv či vinkulácia prostriedkov na účte domu. Jediné, čo treba urobiť, je vinkulovať poistné plnenie z poistenia bytového domu.

Kde je možné podať žiadosť?

Požiadavkami bytových domov a ich správcov sa v Slovenskej sporiteľni zaoberá špecializovaný tím expertov. Tí, ktorí už sú našimi klientmi, tak majú svojho vlastného špecialistu pre bytové domy. Noví klienti sa môžu obrátiť na ktorúkoľvek pobočku, alebo priamo na špecialistu pre bytové domy, ktorého má každý kraj. Prípadne nám môžu napísať na info@slsp.sk, a my im zabezpečíme experta, ktorý im pomôže spracovať žiadosť a vybaviť financovanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy