Blogy a články

Investícia do nehnuteľnosti si pýta ešte jeden krok

24. 06. 2022 - PREMIUM Insurance Company Limited

Pozitívny vzťah Slovákov k vlastníctvu nehnuteľnosti nepoklesol ani napriek enormnému nárastu cien nehnuteľností za posledné roky a nenaštrbila ho ani koronakríza. Daňou za bývanie vo vlastnom sú mnohokrát vyčerpané vlastné finančné prostriedky, desiatky rokov splácaná hypotéka a následné celkové finančné zaťaženie domácnosti na bývanie a energie.

Primárnym záujmom každého investora je okrem výnosu aj bezpečnosť investície. Pri financovaní formou hypotekárneho úveru je jednou z podmienok čerpania hypotéky v banke  podmienka zabezpečenia zakladanej nehnuteľnosti prostredníctvom jej poistenia. Čo je logické, lebo banka automaticky chráni svoj majetok, pokým je nehnuteľnosť založená v jej prospech.

Pri kúpe nehnuteľnosti bez hypotéky podmienka poistenia nie je, ale nemala by byť klientami považovaná za nutné zlo. Naopak, či povinne alebo dobrovoľne, je to nevyhnutnosť, ktorá ochráni investíciu do nehnuteľnosti v prípade neočakávanej škodovej udalosti. Víchrica, požiare, povodne, dokonca tornádo na Slovensku, už nie sú ojedinelými javmi a ani región, v ktorom sa vyskytujú, častokrát nie je tým najtypickejším pre výskyt daného živlu. Preto komplexné krytie majetku poistením by nemalo chýbať pri žiadnej nehnuteľnosti a dôraz na komplexný rozsah krytia je čoraz žiadanejší. Minimalizuje totiž hrozbu straty investície alebo jej časti a klientovi zvyšuje istotu želanej budúcnosti.

Možností zabezpečenia nehnuteľnosti vhodným poistným produktom je viacero, v každom prípade je nevyhnutné zdôrazniť, že nepostačuje mať poistenú len stavbu, t. j. samotný byt či rodinný dom, ale aj častokrát menej docenenú zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Klient tým ochráni svoju investíciu do nehnuteľnosti komplexne, pretože škoda spôsobená tretím osobám môže byť pre peňaženku investora rovnako „zaťažujúca“ ako škoda na majetku. Dôležité je, aby uvažoval „široko“ a dospel k uvedomeniu, že nestačí voľné zdroje len zainvestovať, ale ich aj patrične ochrániť.

Filozofia produktov PREMIUM IC pre poistenie bytov, rodinných domov a hnuteľných vecí a pre poistenie bytových domov PREMIOVÉ Bytové domy, vychádza z jedinečného princípu krytia všetkých rizík – All Risks krytie – t.z. nie len požiar, živelné riziká, odcudzenie, vodovodné riziká, ďalšie doplnkové ale aj ostatné, v poistnej zmluve nevylúčené, riziká a všetkých predmetov poistenia All in One aspoň na minimálny limit plnenia 2000 €. Poistením stavby je krytá nielen priama fyzická škoda na poistenom rodinnom dome alebo byte, ale aj široká škála ďalších vedľajších predmetov poistenia (garáž, vedľajšie stavby, atď.) a nákladov, čo zabezpečuje jedno z najširších krytí na poistnom trhu v SR.

Poisťovňa PREMIUM Insurance Company Limited pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 2016. Jediná neživotná poisťovňa na našom trhu, ktorej 100%-ným vlastníkom je slovenská spoločnosť, počas prvých piatich rokov fungovania vybudovala kvalitné portfólio produktov a svoje partnerstvá stavia na dôvere a individuálnom osobnom prístupe ku klientom aj sprostredkovateľom poistenia. 

Viac informácií získate na www.premium-ic.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy