Blogy a články

K trestnoprávnym rizikám poskytovania spotrebiteľských úverov zo strany správcov bytových domov (I. časť)

28. 07. 2020 - JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

V poslednom období na odborných konferenciách a vzdelávacích podujatiach súvisiacich so správou bytových domov vystupuje pomerne často do popredia aj otázka poskytovania úverov spotrebiteľského charakteru vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktoré majú obvykle priamy súvis s údržbou alebo modernizáciou bytových domov. Pokiaľ ide o financovanie týchto činností a zabezpečenie súvisiacich procesov zo strany bánk a finančných inštitúcií, v praxi orgány činných v trestnom konaní obvykle nezistili v tomto smere zásadnejšie nedostatky, pričom v trestnom konaní sa skúma najmä zákonnosť schvaľovacieho procesu na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, prípadne reálnosť vykonaných prác a poskytnutých služieb, a to porovnaním s obsahom fakturácie od dodávateľov týchto prác a služieb. Vyššie uvedené platí aj vo vzťahu úverom, ktoré podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“), nemajú charakter spotrebiteľského úveru. Možno len dodať, že pri poskytovaní finančných služieb, financujúce subjekty obvykle majú príslušné povolenia od Národnej banky Slovenska alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky na poskytovanie týchto finančných služieb. Z tohto dôvodu ustanovenie § 251 Trestného zákona, upravujúce trestný čin neoprávneného podnikania nemožno vo vzťahu k týmto finančným subjektom  aplikovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy