Blogy a články

„Menšia“ novela bytového zákona v súvislosti s novelizáciou zákona o ŠFRB

31. 08. 2019 - JUDr. Mgr. Marek Perdík

Prvého januára 2020 nadobudne účinnosť zákon č. 230/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem rozsiahlejších zmien v poskytovaní podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania, novelizoval tento zákon a § 14b odsek 3 a § 19 ods. 8 bytového zákona a § 21 doplnil o nový odsek 4 .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy