Blogy a články

METODICKÉ USMERNENIE Č. 3 o hlasovaní vlastníkov po prijatí novely č. 283/2018 Z. z. (§ 14 až § 14b)

07. 01. 2019 - JUDr. Mgr. Marek Perdík a Ing. Otília Leskovská

Novela č. 283/2018 Z. z. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zmenila štruktúru rozhodovania o veciach týkajúcich sa správy domu tak, že všetky úkony, formy, predmety hlasovania a príslušné kvóra súvisiace s hlasovaním, sústredila na jedno miesto. Vyňala všetky ustanovenia týkajúce sa hlasovania, roztrúsené v iných paragrafoch a zapracovala ich do § 14 a nových § 14a a 14b. Touto štruktúrou novela sprehľadnila túto veľmi dôležitú a významnú časť zákona a zjednodušila prácu s ním v oblasti hlasovania

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy