V nadväznosti na závery stretnutia zástupcov jednotlivých združení zo dňa 12.2.2019 podávame stanovisko k úvodným bodom „Legislatívneho zámeru zákona o komore správcov bytových domov“ inicializovaného Slovenským zväzom bytových družstiev.