Na konferencii LEPŠIA SPRÁVA 2019 bol prítomný aj autor novely, poslanec NR SR Peter Pamula, s ktorým sme podrobne analyzovali dôvody prijatia novely, jej priebeh a aj dôsledky významné pre prax. Znenie a doplnenie § 15 o nový odsek 3 je vysoko profesionálnym dielom a členovia ZLSBD si môžu pozrieť jeho celé znenie spolu s dôvodovou správou.