Blogy a články

Obnoviteľné zdroje energie v bytových domoch si vyžadujú zodpovednosť

13. 01. 2019 - doc. Ing. Peter Tauš, PhD., odborný garant obnoviteľných zdrojov energie ZLSBD

Väčšina existujúcich bytových domov bola postavená ešte pred rokom 1989, teda v čase, spoločného vlastníctva a energia bola takmer zadarmo a takmer vždy (s výnimkou uhoľných prázdnin). Prekúrené, či nedokúrené byty nikto neriešil. Načo aj? Radiátory šli naplno, keď bolo horúco, otvorili sa okná, keď bolo chladnejšie, utesňovali sa. Platba za teplo bola vždy približne rovnaká a hlavne nízka.

Po prechode na trhové hospodárstvo sa zrazu byty stali majetkom vlastníkov, bytové domy sú už dnes v drvivej väčšine spoločným majetkom vlastníkov. Energie začínajú byť komoditou, a to čoraz nákladnejšou (na jednej strane) a výnosnejšou (na strane druhej). Zrazu si uvedomujeme príkon a svietivosť žiaroviek, rozumieme princípu termostatickej hlavice. V takomto prostredí si začíname všímať slová ako energetická efektívnosť, úspory energie a obnoviteľné zdroje energie. Práve tie sú v poslednom čase prezentované ako zázrak, ktorý nás zachráni od globálneho otepľovania, drancovania prírodných zdrojov a prírody a všetkých ostatných neduhov tradičnej energetiky. Avšak bez zmeny či prispôsobenia sa správania samotných vlastníkov budú aj tieto výdobytky dnešnej doby ťahať za kratší koniec. Musíme sa naučiť „správať sa energeticky“.

Energetické správanie má inú podobu v prípade vlastníka rodinného domu, inú v prípade správcu a užívateľov administratívnej budovy a inú v prípade správcu a vlastníkov v bytovom dome. Práve energetické správanie sa obyvateľov bytových domov bude indikátorom vyspelej spoločnosti.

Celková energetická spotreba bytového domu je výrazne ovplyvňovaná každým jedným vlastníkom a to vrátane spotreby energie v spoločných priestoroch. Vlastník jedného bytu vie výrazne ovplyvniť tepelnú pohodu a náklady na teplo vlastníkov susedných bytov. Obyvatelia a vlastníci bytových domov si musia uvedomiť, že vykurovacia sústava je ucelený živý mechanizmus naprojektovaný na určité hodnoty ich predpokladaného správania sa. Svojvoľné výmeny radiátorov a nevykurované izby môžu výrazne ovplyvniť funkčnosť celého systému. V prípade osvetlenia spoločných priestorov už neplatí, že vysvietená chodba sa ma netýka, že privolaním dvoch výťahov „iba“ obmedzím susedov čakajúcich na jeden z nich. Dnes je potrebné si uvedomiť, že ak chceme šetriť energiu a tým aj našu peňaženku, musíme to v bytových domoch robiť všetci spoločne. Až potom môžeme začať uvažovať o obnoviteľných zdrojoch energie ako o našej záchrane.

Pri zvažovaní o inštalácii obnoviteľného zdroja v bytovom dome je potrebné zvážiť, či sú vlastníci zodpovední spotrebitelia vo vzťahu k ostatným vlastníkom v bytovom dome. Odporúčam spracovať v prvom rade detailný energetický audit budovy. V druhom rade pred projektovaním obnoviteľných zdrojov energie vytvoriť pravidlá pre zmenu vykurovacích zariadení, pre používanie spoločných elektrických zariadení a osvetlenia, zadefinovať spotrebný profil jednotlivých bytov a následne celého bytového domu. 

Až potom budú vlastníci pripravení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a pomoc prírode, ich najbližšiemu okoliu i celej planéte.


1 komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy