Blogy a články

Odstránenie plesní a rias z vonkajších fasád budov

29. 07. 2019 - Peter Joppek, MAPEI SK, s.r.o.

Napadnutie obvodových stien plesňami a riasami patrí medzi najviditeľnejšie problémy mnohých budov. Tento fenomén sa objavuje nielen na stenách historických budov, ale aj na nedávno postavených novostavbách alebo zateplených starších panelových domoch.

Ide o dôsledok používania tenkovrstvových omietok z polovice 90. rokov, ktoré u nás pravdepodobne znamenali výrazný začiatok zatepľovania, avšak realizátori s nimi dovtedy nemali veľké skúsenosti a ani všeobecné znalosti o ich vlastnostiach. Práve pre nesprávny výber a nedostatočnú kvalitu materiálov je dnes nevyhnutné sanovať len nedávno zateplené fasády. Sú totiž napadnuté neesteticky pôsobiacimi plesňami a riasami.

Najviac náchylnými a ohrozenými povrchovými úpravami na vznik plesní a rias sú zväčša tenkovrstvové omietky alebo náterové farby. Okrem už tradičných akrylových, silikátových a silikónových sa objavujú v ponuke už aj omietky založené na nanotechnológii so samočistiacim efektom.

Rozhodujúci a zásadný vplyv na výber vhodnej finálnej povrchovej úpravy by mali mať špecifické vlastnosti každej z nich, či už na zateplenej fasáde, alebo vo vnútorných priestoroch. Nie vždy je táto zásada aj pravidlom a jednoducho sa nedodržiava. Jediným argumentom je často cena (samozrejme tá najnižšia), ktorá v kombinácii s neznalosťou problematiky môže spôsobiť celý rad problémov spojených s rastom plesní a rias, ktoré ak sa neprejavia hneď na začiatku, tak sa určite prejavia časom.

Jedinou naozaj účinnou ochranou pred biologickou degradáciou je použitie povrchových úprav s odolnosťou proti rastu plesní a rias. V prípade, že už nastal biologický útok, je nevyhnutné najskôr aplikovať čistiace prípravky. Tie sú vďaka hĺbkovej a hygienickej čistiacej reakcii schopné odstrániť plesne a riasy z povrchu stien.

Použité omietky alebo nátery s obsahom špeciálnych prísad sú odolné proti pôsobeniu biologických mikroorganizmov a zabraňujú rastu plesní a rias. Tieto prísady zotrvávajú vo vnútri použitej povrchovej úpravy aj po vyschnutí a zabezpečujú dlhodobú ochranu, keďže nedochádza k rozplavovaniu povrchovej úpravy vplyvom dažďovej vody.

Systém Silancolor® Plus možno využiť nielen na fasáde bytových domov, uplatní sa aj pri odstraňovaní plesní a rias na vnútorných stenách. Možno ho aplikovať tak na staré povrchy, ako aj na novostavby. Poskytuje dvojitú ochranu: t.j. zabraňuje rastu mikroorganizmov a zaručuje povrchu dlhotrvajúcu ochranu proti chemickým vplyvom, UV žiareniu a vlhkosti pri zachovaní priepustnosti vodných pár a odolnosti proti vode.

Stena napadnutá pôsobením plesní a rias a znázornenie prieniku mikroorganizmov až do podkladovej vrstvy.
Stena po očistení plesní a rias s použitím bežného čistiaceho prípravku. Vonkajší povrch je čistý, mikroorganizmy zostávajú naďalej v podkladovej vrstve.
Stena po použití čistiaceho prípravku Silancolor Cleaner Plus. Mikroorganizmy sú kompletne odstránené z vonkajšieho povrchu i podkladovej vrstvy.

Výhody systému Silancolor Plus System

Dlhodobá ochrana stien napadnutých pôsobením biologických mikroorganizmov

Hĺbkové odstránenie plesní a rias až do štruktúry podkladu

• Vytvorenie zdravého hygienického prostredia

Priepustnosť vodných pár

• Vysoká účinnosť a predĺženie životnosti konštrukcií

Jednoduchá a rýchla aplikácia

• Možnosť použitia ako prevencie pred tvorbou plesní a rias na novostavbách

• Použitie v interiéri aj exteriéri

Pohľad na fasádu rodinného domu ošetrenú Silancolor System Plus (vpravo) a porovnanie s fasádou rodinného domu bez použitého systému ochrany
Pohľad na fasádu zatepleného panelového domu pred a po aplikácii Silancolor System Plus

Výrobky MAPEI v systéme odstraňovania plesní a rias

Silancolor® Cleaner Plus 
Čistiaci prípravok vo vodnom roztoku určený na čistenie povrchov napadnutých plesňami a riasami. Zabezpečuje hĺbkové odstránenie prítomných plesňových spór a hýf. 
Silancolor® Primer Plus
Základný náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku je určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri. Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný.
Silancolor® Pittura Plus 
Finálny náter na báze silikónovej živice vo vodnom roztoku je určený na aplikáciu v interiéri a exteriéri. Je odolný proti rastu plesní a rias, priepustný pre vodné pary, vodoodolný.

MAPEI SK, s.r.o.
Peter Joppek
joppek@mapei.sk
www.mapei.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať