Blogy a články

Pomôžte svojou iniciatívou HaZZ sprístupniť príjazdové cesty k bytovým domom!

03. 06. 2021 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Touto cestou vyzývame všetkých členov ZLSBD, aby nám na e-mail sovic@lepsiasprava.sk zaslali informácie o počte vchodov do bytových domov vo svojej správe a my im následne po finalizácií počtov od ostatných správcov a predsedov doručíme v danom počte vytlačené letáky, ktoré môžu umiestniť do každého vchodu bytového domu a postarať sa tak o informovanosť a bezpečnosť ich obyvateľov.

Bezpečnosť v bytových domoch by mala byť na prvom mieste nielen u správcu či predsedu, ale zabúdať by na ňu nemali ani samotní vlastníci a obyvatelia. Prípady požiarov v bytových domov rôzneho rozsahu sa vyskytujú čoraz častejšie a rovnako sa pravidelne objavuje problém s prístupom požiarnych a záchranných zložiek k bytovým domom práve kvôli nedbanlivosti parkujúcich áut v okolí bytového domu.

Vlastníci tak na jednej strane očakávajú rýchly zásah požiarnych a záchranných zložiek, no na druhej strane si odmietajú uvedomiť, že k tomu musia prispieť aj svojou iniciatívou a spoločenskou zodpovednosťou.

Šírenie osvety v oblasti bezpečnosti v bytových domoch považujeme za veľmi dôležité, pretože v konečnom dôsledku aj vďaka dobrej osvete môže byť zachránených mnoho životov.

Preto sme sa rozhodli túto informačnú kampaň podporiť a v spolupráci s Hasiči Košice o.z. pripraviť informačný leták pre obyvateľov bytových domov parkujúcich v ich blízkosti, aby boli pri parkovaní svojich áut ohľaduplní a vždy mysleli na to, že správnym parkovaním výrazne uľahčia a zrýchlia príjazd požiarnych a záchranných zložiek k miestu zásahu, čím môžu prispieť k rýchlej záchrane životov svojich susedov.

Na takéto situácie pravidelne upozorňuje aj Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky nielen na svojich facebookových stránkach.

Uvažovali ste niekedy nad tým, ako sa hasičom zasahuje pri bytových domoch na preplnených parkoviskách?

Rýchly rast automobilizácie vyvoláva ťažkosti, ktoré spôsobujú vrásky na čele aj samotným hasičom. Neustále narastajú nároky na parkovacie miesta, pričom dochádza k stretom záujmov medzi samotnými užívateľmi áut, prevádzkovateľmi či správcami komunikácií a požiadavkami zložiek záchranného systému. Najnepriaznivejší variant profesného pohľadu hasičov predstavujú situácie, kedy sa vozidlá Hasičského a záchranného zboru nedostanú na miesto zásahu včas dôsledkom problémov s parkovaním. Príjazd k miestu zásahu je často problematický, niekedy dokonca nemožný.

Problematika zásahových ciest a nástupných plôch je riešená v projektovej dokumentácii stavieb už v štádiu návrhu riešenia pre územné konanie a následne vyšpecifikovaná v projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie. Navrhnúť a vyhotoviť zodpovedajúce prístupové komunikácie a nástupné plochy je jedna vec, a ich udržiavanie v stave používateľnom v zmysle tak, ako boli navrhnuté a skolaudované, je vec druhá.

Problémom je aj situovanie nástupných plôch pre likvidáciu požiarov v bytových domoch, ktoré boli dané do užívania po roku 1945 až do sedemdesiatych rokov minulého storočia.

U týchto stavieb nie je možné vyžadovať od správcov či vlastníkov bytového domu voľné nástupné plochy, pretože pri starších bytových domoch nie sú v projektovej dokumentácii definované a z právneho pohľadu vlastne neexistujú.

V existujúcej zástavbe je náročné realizovať nové parkovacie plochy, ktoré by pokryli požiadavky rastúcej automobilizácie. Kým v centrálnych mestských zónach dochádza k problému prístupu vozidiel hasičských a záchranných zborov najmä v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách, na sídliskách sa tento efekt prejavuje v popoludňajších a večerných hodinách a cez víkend.

Obyvatelia sídlisk svoje motorové vozidlá odstavujú čo najbližšie k bydlisku, dôsledkom čoho dochádza k problému obmedzenia prístupu vozidiel HaZZ. Danú problematiku potvrdzujú viaceré medializované prípady, kedy vozidlá HaZZ museli riešiť strety v neprejazdnej ulici a voliť inú trasu k miestu požiaru, prípadne kontaktovať majiteľov vozidiel, aby si prišli svoje vozidlá preparkovať. Jednou z možností, pri ktorej sa však riskuje poškodenie, je nevhodne parkujúce vozidlá presunúť manuálne alebo pomocou techniky.

Môžeme skonštatovať, že prístupových komunikácií a nástupných plôch bude časom pribúdať s pribúdaním nových stavieb, kde budú požiadavky na zariadenia umožňujúce zásah v súlade s platnou legislatívou jednoznačne určené. Musíme sa však zmieriť s faktom, že pri starších stavbách bude situácia i naďalej komplikovaná a bude treba hľadať pre každú stavbu osobitné riešenia.

Zdroj textu: facebook Hasičský a záchranný zbor – mjr. Mgr. P. UHRÁK, mjr. Ing. J. CHUŤKA, pplk. Ing. J. ŠLOSÁR

Aj keď si každý uvedomuje nepriaznivé parkovacie podmienky v okolí starších bytových domov, je len na samotných obyvateľoch, aby sa snažili pri parkovaní nechať trojmetrový rozostup tak, aby príjazdovou cestou prešla aj ťažká požiarna technika. Vyššie vyobrazený prehľadný leták, upozorňujúci parkujúcich obyvateľov na dodržiavanie 3 metrovej vzdialenosti, by sme ako Združenie pre lepšiu správu bytových domov radi distribuovali do bytových domov v správe našich členov nielen v digitálnej, ale aj v tlačenej podobe.

Stretávate sa s problémom parkovania, prípadne so zablokovaním príjazdových ciest pre požiarne a záchranné zložky aj v okolí vašich bytových domov?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy