Blogy a články

Videoarchív z online semináru plný najaktuálnejších informácií a odpovedí na problematické otázky

05. 03. 2021 - Mgr. Nina Sovič


Živé vysielanie prvého tohtoročného online semináru máme za sebou. Registrovaní účastníci tak majú v týchto chvíľach možnosť vrátiť sa späť k témam, ktoré si nestihli pozrieť alebo ktoré by si radi pozreli znova.

Seminár bol rozdelený na dva tematické okruhy. V prvej časti online semináru s názvom legislatívny kompas sme sa venovali najaktuálnejším zmenám v legislatíve vo vzťahu k výkonu správy, medzi ktoré patrí napríklad Zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ako správne účtovať platbu za výkon správy spoločenstva a čo je jej podstatou či otázkou poradia zákonného záložného práva, zodpovednosť za vady voči zhotoviteľovi domu a mnoho ďalších.

V druhej časti semináru odborníci rozobrali až 50 praktických otázok vyplývajúcich z praxe správcov a predsedov spoločenstiev. Dozviete sa odpovede na otázky ako napríklad či môžu vlastníci (a ak áno, akým pomerom) rozhodnúť o schválení videovrátnika jedného z vlastníkov, k údajom ktorého má prístup iba tento vlastník, udelenie akých pokút je dôvodom na vyškrtnutie zo zoznamu správcov, ako je to ak má jeden bytový dom dva bankové účty, či má predsedajúci schôdze alebo overovateľ podpisu v písomnom hlasovaní povinnosť kontrolovať splnomocnenie v rozsahu pokynov splnomocniteľa ako má splnomocnenec hlasovať, či je možné mať „mínusový stav“ na účte fondu údržby a opráv, či je televízna anténa spoločným zariadením domu alebo či je možné podať výpoveď správcovi tak, že výpoveď individuálne podpíšu vlastníci každý zvlášť.

Video záznam sme spracovali do prehľadného archívu, v ktorom si môžete jednotlivé témy pozrieť kedykoľvek znova. Registrovaným účastníkom bol doručený e-mail s prihlasovacími údajmi, pomocou ktorých sa do archívu jednoducho dostanú. 

Ak ste sa nestihli zaregistrovať a máte záujem si seminár pozrieť v archíve, ešte stále tak môžete urobiť. Poplatok za prístup k videoarchívu je 49 eur. Po kliknutí na odkaz nižšie registrovaní účastníci nájdu videoarchív a neregistrovaní účastníci sa môžu registrovať a pozrieť si kompletný program online semináru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy