Blogy a články

Praktický význam slova motivácia

05. 06. 2018 - Ing. Miloslav Frečka

Motivácia je krásne a trochu tajuplné slovo. Tým, že sa používa jeho cudzí, neslovenský slovný základ, môže mať a má veľa vykladačov a výkladov. Ponúknem tiež jeden. Ako zástupca vlastníkov bytov, ktorý sa práve teraz po ročnom vyúčtovaní nákladov snaží sústrediť vlastníkov bytov 85 bytového domu v ich aspoň dvoj tretinovom počte na jednej schôdzi, mi napadá jeden len jeden význam tohto slova. Taký slovenský, že: ťažká robota. Len ten, kto skúsil väčšiu skupinu ľudí s rôznorodými záujmami motivovať, teda (pekne po slovensky) presvedčiť, dať im dôvod na konanie a primäť ich k činu, ktorý chce, aby vykonali, len ten vie, o čom píšem. Nestačí dať na nástenku oznam o termíne, mieste a názvoch bodov programu schôdze.

Aj keď som si už časom v dome vyslúžil určitú dávku rešpektu a ľudia vedia, že so správcom nezvolávame schôdze „len tak, aby boli“, v momente, keď oznámime, že chceme, aby prišli na schôdzu, znesie sa na mňa spŕška mailov a žiadostí o ospravedlnenie z prítomnosti na nej. Napísať alebo poslať sms-ku, že „nemôžem“, je jednoduché. Celá paleta dôvodov sa vždy nájde. A ešte jedna vec je „milá“. Otázky typu: „Skutočne tam musím ísť? Viete, nemám to jednoduché, musím ísť …, urobiť…, postarať sa…“ 🙂 Tlačí sa mi vtedy na jazyk protiotázka: „… a vy si myslíte, že ja to mám v živote jednoduché? Že si skutočne neviem predstaviť krajšie strávený večer ako zabezpečovanie a vedenie schôdze vlastníkov, z ktorých väčšina ani len zďaleka neprišla veci riešiť a ostatným ľuďom v dome pomáhať?“. Ale samozrejme, len málokedy zo mňa také niečo „vypadne“. Naopak, vtedy nastupuje tá drina. Najprv zvládnuť sám seba.

Urobiť si plán popri svojej práci. Dohodnúť sa s kolegami vo Výbore vlastníkov a so správcom na programe. Zabezpečiť dôstojnú a dostupnú miestnosť. Pripraviť potrebné informácie pre vlastníkov a podklady pre ich rozhodnutie pred schôdzou. Aby mali jasné dôvody, prečo prísť práve v takom počte, aký rozhodnutie potrebuje. Komunikovať s každým vlastníkom tak, ako to na neho „najviac zaberá“. S niekým mailom, s niekým telefonicky, s niekým osobne. Dookola vysvetľovať prečo prísť, alebo ako dať niekomu inému splnomocnenie a čo v ňom má byť. Pripraviť podklady na schôdzu tak, aby boli „na stole“ všetky fakty a podstatné informácie. Ak o niečo dôležité ide, do poslednej chvíle naháňať každý hlas, ktorý potrebujete.

Počas schôdze strážiť debatu, aby každý mal možnosť povedať čo potrebuje, a pritom neohrozoval naplnenie jej cieľov a programu.  Proste doviesť väčšinu ľudí v dome na schôdzu a priviesť ich k zmysluplným rozhodnutiam, o ktoré sa bude dať neskôr pri práci pre dom reálne oprieť, je robota. Založená na dôkladnom poznaní potrieb ľudí v dome a domu ako takého, ich využívaní a napĺňaní.  Motivácia veľkej skupiny ľudí nie je práca ľahká, ale dokáže byť krásna. Je potrebné robiť ju v tíme a v spolupráci so správcom a v princípe je jedno, kto a ktorú časť roboty urobí. Ten spoločný pocit všetkých zainteresovaných po vydarenej a na program bohatej schôdzi, keď vám ľudia ďakujú za to, že ste ju dobre pripravili a že ste ich samých aj s ich emóciami a  egom zvládli, však stojí za to.  Ľudia vám nezabudnú ak ich zvládnete pre dobro ich samých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať