Blogy a články

Prečítajte si nové verejne otvorené číslo časopisu ZLEPŠOVÁK

20. 12. 2021 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Koncoročné vydanie časopisu Zlepšovák správcu bytových domov je špeciálny nielen po obsahovej stránke, ale aj tým, že sme ho otvorili pre všetkých. Prečítať si ho tak môžu nielen naši členovia, ale aj nečlenovia. Tentokrát sme z časového dôvodu časopis vydali iba v elektronickej forme, no veríme, že na zážitku vám to neuberie.

Pokojne tak časopis pošlite svojim známym, vlastníkom bytov v bytových domoch vo vašej správe a podelte sa s nimi o množstvo odborných a zaujímavých informácií.

Na takmer 90-tich stranách a až v 32 článkoch sa okrem iného dozviete odpovede na najčastejšie otázky vo vzťahu k elektronickému hlasovaniu, dočítate sa aj o praktických problémoch spojených s likvidáciou SVBaNP či o tom ako môže prebiehať rozhodovanie vlastníkov počas tretej vlny pandémie. Odpovede nájdete aj na otázky či je spoločné zariadenie naozaj spoločným a prečo by mal byť bod „rôzne“ vypustený z programu schôdze. Nezabudli sme ani na ďalšie témy týkajúce sa každodennej agendy výkonu správy, či už sa jedná o technické, energetické alebo iné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy