Blogy a články

Prednáška pre expertov z Mongolska

21. 01. 2019 - Ing. Martina Weberová

Správa bytových domov je na Slovensku, ako na určitom ohraničenom území, typizovaná, avšak jej určité momenty presahujú naše hranice. Efektívnym spôsobom je v susednej Českej republike vyriešené právne postavenie bytových domov, v Maďarskej republike môžu platobné rozkazy vydávať notári, nám môže Európa závidieť inštitút zákonného záložného práva. V Mongolsku nemajú doriešené právo prechodu cez pozemok k bytovému domu.

Práve pre mongolskú delegáciu expertov, zameraných na obnovu verejných a panelových bytových budov, náš predseda Združenia Marek Perdík odprezentoval 7. decembra tému Legislatívny rámec pre správu a údržbu bytových domov (Legal framework for apartment blocks maintenance and management). Prednáška bola súčaťou Medzinárodného vedomostného workshopu o budovaní energetickej efektívnosti (International Knowledge-Sharing Event Building Energy Efficiency). Spoluorganizovalo ho Energetické centrum v Bratislave a Ministerstvo výstavby a miestneho rozvoja Mongolska.

Záverečná diskusia priniesla mnoho podnetov a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať