Blogy a články

Prvé Bratislavské správcovské dni máme úspešne za sebou

23. 11. 2021 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Krátko po našom jesennom VII. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2021 sme sa rozhodli uskutočniť dvojdňový odborný seminár, ktorý je možné považovať za prvý svojho druhu. Bratislavské správcovské dni sa konali 10. – 11. novembra v Premium Business hoteli Bratislava**** v bratislavskom Ružinove.

Cieľom bolo zamerať sa na problémy týkajúce sa správcov a spoločenstiev vlastníkov a poskytnúť im relevantné odpovede na ich otázky nie iba v kontexte Bratislavského kraja. Menšia časť programu však bola prispôsobená práve správcom z Bratislavy a širšieho okolia. V podobnom duchu plánujeme za priaznivejších pandemických podmienok uskutočniť takýto druh seminára aj v iných krajských mestách, so zameraním na problémy lokálneho charakteru.

Diskusia k obnoviteľným zdrojom energie v kontexte bytových domov v praxi so SAPI

Prvý deň semináru bol venovaný odborným témam, prevažne legislatívneho charakteru. Účastníci sa tak mali možnosť oboznámiť s problematikou mnohých zaujímavých tém, na ktoré dostali od odborníkov, veríme, uspokojujúce odpovede. Medzi témy prvého dňa patrili napríklad Kontrola bezpečnosti technických a iných zariadení v dome v kontexte výkonu správy a záväznosť STN v slovenskom právnom poriadku, Povinnosť vypracovania Energetického certifikátu za byt alebo nebytový priestor, účastníci sa dozvedeli viac aj o Postavení, právach, povinnostiach a odmeňovaní zástupcu vlastníkov, zodpovedali sme si otázku Kto je vlastníkom tepelnej prípojky po novele zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a venovali sme sa aj téme Obnoviteľných zdrojov energie v kontexte bytových domov v praxi. Diskusiu viedol Ing. Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE, ktorý sa na organizácií našich Bratislavských správcovských dní spolupodielal a prevzal nad nimi záštitu.

Správcovské „resultum“ v praxi – nový formát diskusie s hlbšou analýzou problémov z praxe

Venovali sme sa aj témam ako Nariadenie predaja bytu vlastníka súdom podľa zákona č. 182/1993 Z. z., Obrane správcu v trestnom konaní pri uplatnení práv poškodeného vlastníka, ale aj Malým dôležitým novelám zákonov s dopadom na výkon správy, Aktuálnej judikatúre súdov a Slovenskej obchodnej inšpekcie v kontexte k výkonu správy či Bytovej politike Slovenskej republiky do 2030 a súvisiacim legislatívnym plánom do 31.12.2023.

Na Bratislavských správcovských dňoch sme predstavili aj nový formát diskusného fóra s názvom Správcovské „resultum“ v praxi, ktorý je zameraný na riešenie komplikovanejších otázok s potrebou hlbšej analýzy.

Prednáška Úradu pre správu zaisteného majetku na tému správy zaisteného majetku v kontexte správy bytových domov

Štvrtkový program bol venovaný nielen odborným témam, ale zamerali sme sa aj na technické otázky, otázku poistenia bytových domov, elektrických rozvodov či celkovej obnove bytového domu. Odznelo aj tradičné Praktikum správcu bytových domov, v ktorom odborníci odpovedali na vybraných 25 praktických prípadov a otázok pri výkone správy z praxe a ponúkli na nich riešenia. Medzi novšie témy patrila napríklad prezentácia o Správe zaisteného majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z. v kontexte správy bytových domov, ktorú odprednášal riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku, Mgr. Ján Kmeť, PhD..

Medzi jednu z najpútavejších a najpálčivejších tém určite patrilo aj diskusné fórum na tému Aktuálnych otázok odvozu odpadu a poplatkov za odvoz odpadu a miestnych daní v Bratislave vo vzťahu k správcom bytových domov a SVB, ktoré sa konalo za osobnej účasti zástupcu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a niekoľkých zástupcov zo spoločnosti OLO, a.s.. Naozaj živá diskusia medzi diskutujúcimi a účinkujúcimi vypovedala o atraktivite tejto témy. Toto fórum bolo ideálnym priestorom na vzájomné vykomunikovanie si problematických otázok vo vzťahu k viacerým bodom diskusného fóra.  

Živá diskusia so zástupcami Magistrátu hl. mesta Bratislavy a OLO a. s. k otázke odvozu odpadu a poplatkov za odvoz odpadu a miestnych daní v Bratislave 

Vo štvrtok sme sa venovali aj novým pravidlám likvidácií spoločenstiev vlastníkov, vymáhaniu nedoplatkov od vlastníkov, 10-tim typickým problémom bratislavského správcu, spotrebiteľským právam právnickej osoby ako vlastníka bytu alebo neb. priestoru pri výkone správy aj novej službe, ktorú ZLSBD ponúka, a to komlexnej technickej a energetickej starostlivosti o bytový dom.

Ďakujeme všetkým našim partnerom, bez ktorých podpory by sa odborný seminár Bratislavské správcovské dni nemohol uskutočniť. Veríme, že sa účastníkom na našom seminári páčilo a odniesli si odpovede, po ktoré si prišli.

Ján Karaba ako riaditeľ SAPI viedol sekciu o OZE na Bratislavských správcovských dňoch

Ktoré legislatívne zmeny by ocenili účastníci Bratislavských správcovských dní?

Ktoré témy zaujali účastníkov Bratislavských správcovských dní najviac?

Partnerom seminára bola aj spoločnosť I.MAR spol. s r. o..
Reakciu nám podal Rastislav Ďalog.

Ako sa páčilo účastníkom na prvých Bratislavských správcovských dňoch?


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy