Blogy a články

Riešte reklamácie správne a efektívne. Prinášame vám náš vzorový reklamačný poriadok

30. 03. 2020 - Silvia Valichnáčová

Odborníci a právnici z nášho Združenia si pre vás pripravili kompletne spracovaný vzorový reklamačný poriadok, ktorý si budete môcť zakúpiť a jeho prispôsobenie na mieru odkonzultovať bezplatne s našimi právnikmi. Zmluva o výkone správy je konštantnou judikatúrou súdov SR v prevažnej miere definovaná ako zmluva spotrebiteľská. Každý správca bytového domu je tak situovaný do pozície poskytovateľa služieb, ktorý je v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. okrem iného povinný na mieste dostupnom spotrebiteľom zverejniť reklamačný poriadok.

Nakoľko obsahové náležitosti predmetného dokumentu príslušná legislatíva presne nešpecifikuje, správca si ich musí zo zákona vyabstrahovať sám, a to takým spôsobom, aby zohľadnil všetky spotrebiteľské možnosti, nároky, oprávnenia a právom chránené záujmy vlastníkov bytov a nebytových priestorov v pozícii spotrebiteľov a tiež aby špecifikoval konkrétny postup, lehoty a spôsoby uplatnenia ich reklamácií. Vzhľadom na blížiace sa obdobie reklamácií budete včas pripravení na ich riešenie zákonným a efektívnym spôsobom. Prinášame kompletný reklamačný poriadok ušitý na mieru práve správcom bytových domov.

Čo všetko obsahuje PLNÁ VERZIA vzorového reklamačného poriadku?

 • základný návod ako vypracovať reklamačný poriadok v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa,
 • definícia pojmov,
 • vymedzenie lehoty na podanie reklamácie,
 • osnova elementárnych obsahových náležitostí,
 • identifikácia neoprávnenej reklamácie,
 • zverejnenie reklamačného poriadku a zmena jeho znenia pre prípad zmeny legislatívy,
 • špecifikácia okolností, za ktorých môžu vlastníci ako spotrebitelia reklamáciu uplatňovať,
 • presný spôsob vybavovania reklamácií podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
 • špecifikácia spôsobov uplatnenia reklamácii,
 • formy vydania potvrdení o uplatnení reklamácií,
 • identifikácia podaní vlastníkov, ktoré nie sú reklamáciami,
 • postup správcu pri obdržaní neúplnej reklamácie,
 • náležitosti na rozsah vymedzenia subjektu, predmetu reklamácie a nárokov spotrebiteľa,
 • dôvody odmietnutia reklamácie
 • evidencia reklamácií,
 • práva zo zodpovednosti na škodu,
 • poučenie spotrebiteľa,
 • náklady v súvislosti s reklamačným konaním.

BEZPLATNÁ VERZIA vzorového reklamačného poriadku

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k ochoreniu COVID-19, kedy je väčšina z vás nútená zostať doma, sme sa rozhodli, že vám sprístupníme špeciálnu bezplatnú verziu vzorového reklamačného poriadku, ktorú každému zašleme bezplatne prostredníctvom newslettra. Bezplatný vzorový reklamačný poriadok má slúžiť ako základný vzorový dokument, ktorý obsahuje základné náležitosti a návod ako správne reklamačný poriadok vyhotoviť. Táto verzia dokumentu obsahuje:

 • základný návod ako vypracovať reklamačný poriadok v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa,
 • definícia pojmov,
 • vymedzenie lehoty na podanie reklamácie,
 • osnova elementárnych obsahových náležitostí,
 • identifikácia neoprávnenej reklamácie,
 • zverejnenie reklamačného poriadku a zmena jeho znenia pre prípad zmeny legislatívy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať