Veľmi často, hlavne v tomto období, sa stretávam s rozhorčenými reakciami vlastníkov bytov nad ročným vyúčtovaním, ak zistia, že majú za kúrenie nedoplatok.

Na jednej konferencii sa jeden účastník v diskusii rozčúlil, že teda ako mu môže niekto účtovať nejaké náklady na teplo, keď mal na merači nulu? Tak som sa toho pána opýtala, či má v byte mínus 12 stupňov, keď je vonku mínus 15. A so zdvihnutým obočím mi odpovedal, že nie. Pýtala som sa ďalej – A koľko máte stupňov v byte? Povedal, že 20. Tak som sa ho opýtala – A ako sa to teplo dostalo do vášho bytu? Priniesli ste si ho vo vreciach? No a na to mi už odpoveď nedal. Asi chýbal v škole na fyzike.

Noooo asi mnohí naši občania chýbali na hodine fyziky, keď sa na základke preberali fyzikálne vlastnosti tepla. Pozrime sa, čo o týchto vlastnostiach hovorí ujo „Gugeľ“.

Wikipedia hovorí:
„Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu. Teplo si vymieňajú iba telesá s rôznou teplotou. Značkou tepla je Q a jednotkou tepla je Joule (značka J). Je potrebné rozlišovať medzi dvoma rôznymi veličinami: teplota vyjadruje stav telesa, a teplo ktoré vyjadruje zmenu stavu telesa.“

Učebnica základnej školy hovorí:
„Keď pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso časť svojej vnútornej energie chladnejšiemu telesu, hovoríme, že teplejšie teleso odovzdalo chladnejšiemu teplo. Naopak, keď chladnejšie teleso prijme pri tepelnej výmene časť vnútornej energie teplejšieho telesa, hovoríme, že prijalo teplo.

Teplo sa rovná energii, ktorú odovzdá pri tepelnej výmene teplejšie teleso chladnejšiemu, alebo, ktorú prijme chladnejšie teleso od teplejšieho. Teplo je fyzikálna veličina, ktorú označujeme Q a jednotkou tepla, keďže teplo je energia, je joule.“

Prezentácia xy hovorí:
„Teplejšie telesá odovzdávajú svoju teplotu chladnejším, kým sa tento stav nevyrovná.“

A sme doma.

Predstavte si, že teplo sa chová (chovalo a bude chovať) podľa zákonov fyzikya nie podľa zákonov zoradených v zbierke zákonov, napriek tomu, že niektoré zákony či vyhlášky hovoria o niečom inom. Teplo evidentne nevie čítať a ani nerozumie paragrafovým zákonom, keď sa trepe do miestností s vypnutými radiátormi napriek tomu, že „merače“ ukazujú nulu. No predstavte si takú drzosť, nevzdelanec jeden.

Ale vážne. Prestup tepla cez deliace konštrukcie bytového domu, teda cez obvodový plášť smerom von a vnútorné steny, stropy a podlahy navzájom medzi susednými miestnosťami, je matematicky vypočítateľná komodita. Zvlášť sa tento prestup tepla zintenzívni, ak je obvodový plášť zateplený. Tu je nevyhnutné upresniť, že obvodový plášť nie sú iba štyri zvislé vonkajšie steny, ale aj strecha a strop medzi pivnicou a bytmi, t.j. šesť strán. V zateplenej budove s vymenenými oknami už teplo len minimálne uniká cez obvodový plášť do vonkajšieho prostredia. Skoro všetko ostáva vo vnútri budovy a tam sa usilovne snaží vyrovnávať teplotu v jednotlivých miestnostiach.

A práve o to ide. Nie nadarmo vyhláška o rozpočítavaní nákladov na teplo hovorí o pomere základnej a spotrebnej zložky 60 : 40. Teda rozdelenie celkových nákladov za dom na dve časti, z ktorej prvá – základná zložka = 60 % – sa rozpočíta na plochu bytu a druhá – spotrebná zložka = 40 % – sa rozpočíta podľa odčítaných údajov na PRVN. Tu je treba zdôrazniť, že v prevažnej miere sú na radiátoroch osadené pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN), ktoré NIE SÚ meračmi. Boli by nimi, keby ukazovali jauly alebo iné jednotky. Ukazujú však nejaké hodnoty bez jednotiek, ktoré sa potom určeným spôsobom prepočítajú tak, aby bolo zrejmé, koľko tepla odovzdali radiátory do interiéru.

Teda vážení. Aj keď radiátor zatvoríte a PRVN vykazuje nulu, do miestností vášho bytu prestupuje teplo cez strop a susedné miestnosti, ktoré tak či tak musíte zaplatiť. Žiaľ, platí to aj opačne. Teplo, ako som to už v predošlom texte naznačila, je nevzdelané a odíde od vás, keď kúrite a váš sused nie. Pomer základnej a spotrebnej zložky 60/40 nie je bulharská konštanta. Odporučili ho odborníci, ktorí prerátali nie jeden ani nie dva domy a na základe výpočtov dokázali, že tento pomer je optimálny pre skoro každú budovu. Ak sú však vo vašom dome „mudrci“, ktorí presadili pomer 20/80, máte smolu. Tí, čo kúria sa nedokúria a tí čo nekúria, si mädlia ruky. Áno, je to bezohľadnosť a parazitizmus. Rozhodnutie proti fyzike.

Na jednom seminári sa účastník opýtal, ako donútiť ľudí, aby kúrili. No. Ak všetci, ktorí sú poškodení dajú hlavy dohromady a preukážu, že ich ten, čo nekúri poškodzuje, môžu využiť ustanovenie § 11 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.