Blogy a články

Sanácia fasád so spoločnosťou FAMUS s.r.o.

03. 05. 2022 - FAMUS s.r.o.

O fasády bytových domov sa treba pravidelne starať – to vie bezosporu každý správca či každý zodpovednejší vlastník.

Nie je pritom podstatné, či sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, alebo sú v pôvodnom stave, teda zväčša s brizolitovou omietkou, či ide len o pôvodný panel. Všetky tieto plochy podliehajú degradácií a poveternostným podmienkam.

Najväčším problémom zateplených fasád sú neestetické zelené a čierne mapy na bytových domoch. Tieto organické nečistoty môžu nenávratne poškodiť nielen samotný zatepľovací systém, ale dokonca aj zdravie ľudí bývajúcich v dome. Je preto dôležité starať sa o fasádu včas, dbať na prevenciu a tým aj predĺženie životnosti zatepľovacieho systému a nenechávať si všetko na „potom”, kedy už býva spravidla neskoro.

Dôležitá je správna diagnostika stavu fasády. Pre úspešnú sanáciu a dlhodobý účinok je nutné venovať pozornosť dôkladnému prieskumu postihnutých plôch. Je potrebné zistiť, či na fasáde nie sú ďalšie poruchy, napr. trhliny alebo odlupovanie vrstiev, ktoré by vyžadovali väčšie sanačné úpravy.

Problém špinavých fasád

Prítomnosť rias, húb a plesní je v našom životnom prostredí rovnako večná téma, ako boj s nimi. Jedná sa o organizmy s obrovskou životnou energiou a schopnosťami. Plesne pri nepriaznivých podmienkach dokážu podstatne obmedziť až zastaviť svoje životné funkcie a v okamžiku zlepšenia životných podmienok sa ako zázrakom opäť prebudia k životu. Mnohé plesne dokážu prežiť v suchých nepriaznivých podmienkach aj dvadsať rokov. V prírode zohrávajú nezastupiteľnú úlohu, no v našich príbytkoch škodia. Je to nielen preto, že mikroorganizmy svojou prirodzenou činnosťou výrazne obmedzujú životnosť našich stavieb, ale i preto, že tieto organizmy škodia ľudskému zdraviu.

Pleseň sa spravidla usádza tam, kde má priaznivé podmienky na život, predovšetkým dostatok vlhkosti a vhodnú potravu. Na fasádach sa plesne preto usádzajú viac na severných stranách, ďalej na stenách v priamej blízkosti vegetácie, či všeobecne tam, kde stena ťažšie vysychá. Zateplené steny sú k usadzovaniu plesní náchylnejšie, pretože nie sú toľko vyhrievané pôvodným podkladom a majú v zimnom období nižšiu teplotu.

Dôležitým faktorom je pre usádzanie plesní a nečistôt i materiál povrchu. V minulosti sa najčastejšie používali disperzné omietky. Vynikali dobrou spracovateľnosťou, širokými možnosťami farebnosti a žiadanou necitlivosťou na zmeny teplôt pri spracovaní. Jednou z vlastností, o ktorej sa príliš nehovorí, je ich chemicky neutrálny charakter – pH 5,8 až 6,9. Tento fakt však zároveň v praxi znamená i to, že prirodzená ochrana proti zachyteniu plesní a mikroorganizmov je pomerne nízka. Niektorí výrobcovia omietok sa túto nevýhodu omietok snažili zmierniť prídavkom protiplesňovej prísady. Okrem výrazne navýšenej ceny, toto opatrenie k veľkému zlepšeniu neviedlo. V trvale vlhkom prostredí totiž povrch disperzných omietok mierne mäkne, a preto je zachytenie plesní a mikroorganizmov pomerne jednoduché.

Najlacnejšie a najefektívnejšie riešenie sanácie fasády je umývanie

Medzi najefektívnejšie spôsoby sanácie fasády nespochybniteľne patrí jej umývanie. Je cenovo výhodné, preto nevyvoláva obavy vlastníkov v bytových domoch.

V spoločnosti Famus dbajú na ekologické riešenia, preto na umývanie fasád používajú výhradne bioodbúrateľnú chémiu, ktorá neškodí zeleni v okolí bytového domu a ani jej obyvateľom. Pracovníci spoločnosti vykonávajú 95 percent prác z vysokozdvižných plošín, čím eliminujú poškodenie fasády a sú maximálne efektívni vo vykonávaní pracovných činností. Používanými modernými parnými čističmi dokážu dokonale vydezinfikovať každú fasádu od mikroorganizmov. Aj od tých, ktoré sa nachádzajú hlboko v póroch omietky. V záujme predchádzania poškodeniu fasády pracovníci dbajú na nastavenie vhodného tlaku používaného pri čistení.

Po vykonaní všetkých úkonov a po vyčistení fasády, sa použije vhodná impregnácia, čo zabezpečí, aby vlastníci v dome nemali problémy s tvorbou organických nečistôt najmenej počas ďalších 5 rokov.

Čo v prípade keď už umývanie nestačí ?

V mnohých prípadoch sa stretávame s pomerne značnou degradáciou fasád, na ktorých sú už viditeľné mikrotrhliny, praskliny či iné systémové poruchy zapríčinené nesprávnym naprojektovaním, nesprávnou realizáciou či nevhodnou voľbou materiálov.

Aj v takýchto prípadoch vedia pracovníci spoločnosti Famus pomôcť dôkladnou diagnostikou a pomôžu zvoliť vhodné materiály, čím dokážu predísť nenávratným poškodeniam celého zatepľovacieho systému. 

Veľmi častou poruchou omietkového súvrstvia je výskyt mikrotrhlín na fasáde do veľkosti 0,5 mm, ktoré po dôkladnom umytí dokáže spoločnosť Famus sanovať špeciálnymi plniacimi nátermi od renomovanej nemeckej spoločnosti STO. Touto sanáciou sa účinne dokáže zabrániť prenikaniu vody a vlhkosti do zatepľovacieho systému a tým predĺžiť jeho životnosť a ochrániť investíciu vlastníkov domu.

Mnohí výrobcovia zatepľovacích systémov odporúčajú pravidelnú starostlivosť o kontaktný zatepľovací systém. Každých 5 až 7 rokov je potrebné fasádu umyť a naimpregnovať. V polovici životnosti zatepľovacieho systému, teda zhruba po 12 až 14 rokoch od inštalácie sa ukazuje ako významne prospešné dopriať fasáde náter novou farbou s aditívami. Táto dokáže fasádu účinne chrániť v ďalších rokoch. V poslednej dekáde životnosti, teda po 19 až 21 rokoch je dôležité fasádu opäť umyť a naimpregnovať.

Pri súčasnom stave cien by takýto servis na 1 000 m2 vyšiel 23 tisíc EUR na celú životnosť zatepľovacieho systému.

Špeciálny systém SPIRAL ANKSYS

V minulosti, v prípade poškodenia kotvenia systému ETICS, nebola iná možnosť ako starý zatepľovací systém strhnúť a nahradiť ho novým.

Ako špecialista na sanáciu fasád prináša spoločnosť Famus jedinečný systém záchrany poškodeného zatepľovacieho systému. Famus a STO prinášajú na trh špeciálny systém SPIRAL ANKSYS, vďaka ktorému ušetria nemalé finančné prostriedky vlastníkov domu pri oprave tejto systémovej poruchy. 

V čom spočíva jedinečnosť tohto systému? Oprava a sanácia zateplenia spočíva v dodatočnom kotvení technológiami Spiral Anksys za účelom obnovenia súdržnosti a prídržnosti pôvodného zateplenia. Zistenie stavu pod izolačno-materiálnym súvrstvím a včasná sanácia chýb s využitím technológií spoločnosti Famus umožní zachovanie funkcie zatepľovacieho systému, hoci bol realizovaný aj s chybami, a to bez rizika škôd na majetku a zdraví.

Dokotvením systému s porušenou súdržnosťou jednotlivých vrstiev je možné predĺžiť jeho funkciu na minimálne 25 rokov.

Nechajte Vaše starosti na tím vyškolených odborníkov, ktorí radi prídu skontrolovať stav Vašich bytových domov ZADARMO!

Viac informácií na www.famus.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy