Blogy a články

Seminár Legislatívny kompas správcu v Bratislave

13. 11. 2019 - Mgr. Nina Sovič

Chceme aby ste boli „v obraze“. Vo štvrtok dňa 12. novembra 2019 v čase od 9:00 – 16:00 hod. v hoteli Color v Bratislave organizovalo Združenie pre lepšiu správu bytových domov odborný seminár s názvom „Legislatívny kompas správcu“.

Počas uplynulého obdobia sme zorganizovali množstvo seminárov, avšak témy, ktorými sa naše združenie zaoberá a témy, ktoré sú pre správcov aj pre predsedov veľmi dôležité, sú častokrát veľmi obšírne. Uvedomujeme si, že niekedy na prednesenie témy nestačí pol hodina vyhradená na samotnú prednášku a už vôbec nie aj na konštruktívnu debatu a diskusiu s účastníkmi.

Aj to bol jeden z dôvodov, kvôli ktorým sme sa rozhodli zorganizovať takýto typ odborného semináru. Všetkým odborným a legislatívnym témam sa venovali až štyria odborníci súčasne, opäť overenou formou diskusného fóra. Účastníkmi diskusného fóra boli JUDr. Mgr. Marek Perdík, JUDr. Marek Valachovič, Mgr. Silvia Valichnáčová a Miroslav Kantner.

Seminár sa venoval dôležitým otázkam hlasovania a výkladu § 14, 14a a 14b zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z pohľadu praxe, novej judikatúre niektorých orgánov verejnej moci a súdov pri výkone správy, novej legislatíve vo vzťahu k správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a NP, riešeniam otázky užívania spoločných častí, zariadení, príslušenstva a priľahlého pozemku po novele č. 283/2018 Z. z. a právam a povinnostiam správcov a spoločenstiev vlastníkov vo vzťahu k zákonu č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Na každú z tém bol vyhradený dostatočný čas, a preto sa do diskusie mali možnosť zapojiť aj účastníci, a tak dostali príležitosť získať odpovede na všetky svoje otázky vyplývajúce z praxe. Semináru v Bratislave sa zúčastnilo až 61 správcov a predsedov.

Podobné typy seminárov budeme určite organizovať aj v nasledujúcom roku a budeme radi, ak sa budú tešiť obľube.

Pozrite si ako to na seminári vyzeralo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy